Kungörelser från länsstyrelsen

Länsstyrelsen handlägger ärenden som direkt eller indirekt berör Tanums kommuns invånare och företag. Länsstyrelsens kungörelser för dessa ärenden presenteras på denna sida så du har möjlighet att ta del av dem. Det är länsstyrelsen som skickar ut handlingar, tar emot dina synpunkter och har kunskap om ärendena.

Sandtäkten Sommaren, Bullarby 4:1, Tanums kommun

Klageröds Gräv & Entreprenad AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad verksamhet vid sandtäkten Sommaren på fastigheten Bullarby 4:1 i Tanums kommun.

Ansökan omfattar ett maximalt uttag av sand om 24 000 ton/år till och med år 2035, som djupast ned till nivån +161 meter över havet i RH2000.

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 25 augusti 2022.

Läs mer och lämna synpunkter hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_____________________________