Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för 2019

För att läsa kallelser och protokoll till de olika nämndernas sammanträden, välj respektive rubrik i menyn.

Bolagens protokoll finns men inte kallelser.

Nedan finns de sammanträdesdagar som hittills är beslutade för 2019.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfull-mäktige

21

18


1, 29


17

Kommun-
styrelsen

16

13

13

10

29

19

Omsorgs-
nämnden

24

21

28


16

27

Miljö- och byggnads-
nämnden

15

19

19

23

21

18

Tekniska
nämnden

24

25

20


23

20

Barn- och utbildnings-nämnden

22

26

26

30

28

18

Tanums Hamnar AB15, årsstämma 27 mars


24


Tanums Bostäder AB14, årsstämma 27 mars


23


Nämnd

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfull-mäktige16

28

25


Kommun-
styrelsen


28


9

6

11

Omsorgs-
nämnden


29

26

31


12

Miljö- och byggnads-
nämnden


27

24

29


3

Tekniska
nämnden


15, 29

26

24

21

12

Barn- och utbildnings-nämnden3

8

19

10

Tanums Hamnar AB27

25


14

Tanums Bostäder AB5

17


12


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede