Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för 2018

För att läsa kallelser och protokoll till de olika nämndernas sammanträden, välj i vänstermenyn.

Bolagens protokoll finns men inte kallelser.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfull-mäktige

15

19

26


7

18

Kommun-
styrelsen

24

28


11

30

20

Omsorgs-
nämnden


8

22


17

28

Miljö- och byggnads-
nämnden

23

20

20

24

29

26

Tekniska
nämnden


8

15

26


14

Barn- och utbildnings-nämnden

30

 

20

24


12

Tanums Hamnar AB


16

16, 28 årsmöte


25


Nämnd

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfull-mäktige17

15

26

10

Kommun-
styrelsen


22


3

7

5

Omsorgs-
nämnden


30

20

25


6

Miljö- och byggnads-
nämnden


28

25

30


4

Tekniska
nämnden


30

20

18

15

13

Barn- och utbildnings-nämnden11

16, 23

27

18

Tanums Hamnar AB14

19


14

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede