Husdjur

Katt

Katter och hundar

Lagen om tillsyn av hundar och katter säger bland annat följande:

  • ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter.”
  • ”Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. ”

Det är bra att tänka på att vilt finns i princip överallt. Under perioden 1 mars-20 augusti behöver hundar därför hållas kopplade eller ha en så fullständig lydnad att de inte kan jaga efter vilt. Tillsynsmyndighet för lagen om tillsyn av hundar och katter är Polismyndigheten.

Ormar

Inom område med detaljplan eller område med områdesbestämmelser får du inte ha orm utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede