Husdjur

Katt

Katter och hundar

Lagen om tillsyn av hundar och katter säger bland annat följande:

  • ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter.”
  • ”Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. ”

Det är bra att tänka på att vilt finns i princip överallt. Under 1 mars-20 augusti behöver hundar därför hållas kopplade eller ha en så fullständig lydnad att de inte kan jaga efter vilt.

Om du upplever dig utsatt för brott, till exempel en hund som jagar dig ska du kontakta polisen. Det gäller även bortsprungna eller upphittade djur. Om du ser djur som far illa eller plågas ska du däremot vända dig direkt till Länsstyrelsen.

Ormar

Inom område med detaljplan eller område med områdesbestämmelser får du inte ha orm utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede