Vilda djur och människor

Vi delar världen med många slags djur. En del av dem söker sig ibland in till våra samhällen. Det kan vara trutar, grävlingar, rävar, kajor, duvor, älgar, ormar eller andra djur. På miljöavdelningen får vi ibland in klagomål från människor som upplever sig störda av djur som skränar, gräver, smutsar ner eller upplevs som skrämmande.

Djur är generellt inte en olägenhet för människor i lagens mening och det är mycket sällsynt att människor blir smittade av fågelspillning eller angripna av en grävling. Om du ändå vill hålla djuren på avstånd finns det en del åtgärder du kan prova:

  • Se till att sopkärl och komposter är stängda och täta så att djur inte kan dra ut innehållet.
  • Täck för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser, till exempel med hönsnät. Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper eller ögonattrapper på hustak eller i träd.
  • Sätt finmaskigt nät för hål i husgrunden.
  • Lägg ut avskräckande medel anpassat efter djurslag.
  • Mata inte vilda djur. Matavfall, även räkskal, ska läggas i soptunna eller kompost.

Alla ormar i Sverige är fridlysta och du får inte döda, skada eller fånga ormar eller deras ägg. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den.

Råd om vilda djur finns på länsstyrelsens hemsida, där finns också bra frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor, kontakta länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede