Ordningsregler

  • Alla visar varandra respekt.
  • Alla håller tider, visar varandra hänsyn och skapar studiero.
  • Alla är rädda om skolans, sin egen och andras utrustning.
  • Skolan är en vålds- och drogfri miljö.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gymnasieverksamhet

Tillförordnad skolchef och rektor
Ann-Brit Oseland-Karlsson
0525-181 99

Biträdande rektor
Astrid Nyberg
0525-182 68

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Bogren
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00
Tisdagar - frånvarande/tjänsteresa

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via syv.futura@tanum.se

Expeditionen
Liselott Alm
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag och tisdag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag och fredag 9.00-10.00
Drop in-besök vardagar 8.00-9.00

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via expedition.futura@tanum.se

Skolsköterska
Monica Kjellstorp
0525-182 02

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede