Skollov, ledigheter

Läsårstider i Tanums skolor 2019/2020

Terminstider för elever:


Hösttermin 2019: 19 augusti-20 december

84 dagar

Vårtermin 2020: 9 januari-9 juni

94 dagarKompetensutvecklingsdagar (elever lediga):


Hösttermin 2019: 27 september

1 dag

28 oktober-30 oktober

3 dagar

Vårtermin 2019: 7 januari-8 januari

2 dagar

9 mars

1 dagLovdagar för elever:


Hösttermin 2019:


27 september

1 dag

28 oktober-1 november (höstlov)

5 dagarVårtermin 2020: 


17-21 februari (sportlov)

5 dagar

9 mars

1 dag

6-9 april (påsklov)

4 dagar

22 maj

1 dagPersonal arbetsår:


Hösttermin 2019: 12 augusti-20 december

93 dagar

Vårtermin 2020: 7 januari-15 juni

101 dagarAntal skoldagar: 178


Antal lovdagar: 17Ledighet för elev i grundskolan

I Skollagen (2010:800) anges att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar kan rektor inte uppdra åt någon annan att fatta beslut.

Det är viktigt att poängtera att det inte är frågan om en rättighet för eleven att vara ledig. Skolan har ett stort ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. När elever är lediga under skoltid påverkar detta elevens möjlighet att delta i undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt, för att undervisningstiden i skolan inte onödigtvis skall förkortas för eleven. Vid ansökan om ledighet gör ansvarig pedagog en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Denna ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.

Ledighetsansökan för ledighet upp till 10 dagar skall vara inlämnad till elevansvarig pedagog två veckor innan ledighet. Vid ansökan om ledighet över 10 dagar skall ansökan vara inlämnad till skolan senast en månad innan ledighet. Rektor fattar beslut om ledighet över 10 dagar.

På grund av skolans ansvar för elevens utbildning är skolorna i Tanums kommun restriktiva med att ge ledighet.

Ledighet söks på särskild blankett.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede