Ansökan och uppsägning av plats

Alla barn mellan 12 månader och 5 år garanteras en plats i förskoleverksamhet inom 3 månader, detta gäller även för plats i familjedaghem. För att platsgarantin skall gälla måste anmälan med placeringstider och inkomstuppgift ha kommit in senast 3 månader innan du behöver platsen. För en fritidshemsplats är det normalt ingen väntetid.

Ansökan om plats

Du ansöker om plats på kommunens hemsida, länk till höger.

Registrering av barnschema eller ny inkomst

Registrering av uppgifter gör du i länken till höger.​

Uppsägning av plats

Om du vill säga upp barnomsorgsplatsen gör du det senast 2 månader i förväg till barn- och utbildningsförvaltningen, länk till höger. Under uppsägningstiden betalar du barnomsorgsavgiften.