Parter och ansvarsfördelning

Inom mottagandet av nyanlända samverkar ett antal olika aktörer. Nedan finns en kort summering av de olika aktörernas roller.

Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Migrationsverket tar fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av vissa flyktingar. Migrationsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsen ska stötta kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända. Läs mer på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd vad gäller arbetet och utbildning. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning. Mer information på Arbetsförmedlingens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet samt praktiskt stöd och vägledning under den första tiden. Kommunen anordnar SFI – svenska för invandrare, samhällsorientering, skola och barnomsorg samt andra kommunala insatser som erbjuds på lika villkor som för övriga kommuninvånare.

Försäkringskassan är ansvarig för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag med mera. Läs mer på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Vid uppehållstillstånd gäller samma regler som för alla invånare – vuxna och barn. Läs mer på Västra
Götalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
.

Civilsamhället deltar i olika omfattning beroende på vilka aktörer som finns lokalt. De frivilliga organisationerna fyller en viktig roll, speciellt för aktiviteter efter arbetstid.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Flykting- och integrations-
enheten

0525-180 00

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00-10.00

Du kan även boka tid via e-post:
linnea.grahn@tanum.se

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Vägbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.