Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till mottagnings- och utredningsavdelningens indvid och familjeomsorg. Du kan göra en anonym anmälan och då ska du inte berätta vem du är när du ringer.

Socialtjänsten i Tanum

Om det är under kontorstid och gäller ett barn eller ungdom kan du kontakta mottagnings- och utredningsavdelningen på telefon 0525-180 00 för att diskutera din oro och få hjälp, råd eller stöd.

Efter kontorstid kan du ringa socialjouren Länk till annan webbplats..

Kvällar och helger

Socialjouren är avsedd för allvarliga situationer som rör barn och ungdomar som far illa samt för personer som akut saknar boende. Personal från individ- och familjeomsorgen bemannar en telefon under kvällar och helger.

Socialjour - ring 0522-69 74 44
under nedanstående tider:
måndag–torsdag, klockan 16.00–23.00
fredag, klockan 15.00–02.00
lördag, klockan 16.00–02.00
söndag, klockan 16.00–23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen - ring 112


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede