Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten i den stadsdel eller kommun där barnet bor.

Är du orolig för ett barn eller ungdom i Tanum?

Om det är under kontorstid och gäller ett barn eller ungdom kan du kontakta Mottagnings- och utredningsavdelningen på telefon 0525-180 00 för att lämna en orosanmälan. Du kan även kontakta oss för att diskutera din oro och få hjälp, råd eller stöd. Vill du vara anonym berättar du detta för oss när du ringer.

Till höger finns en länkt till kommunens e-tjänster där orosanmälan finns med. Den finns både som en e-tjänst eller som en PDF-fil att skriva ut.

Efter kontorstid kan du ringa socialjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kvällar och helger

Socialjouren Länk till annan webbplats. är avsedd för allvarliga situationer som rör barn och ungdomar som far illa samt för personer som akut saknar boende. Personal från individ- och familjeomsorgen bemannar en telefon under kvällar och helger.

Socialjour - ring 0522-69 74 44
under nedanstående tider:
måndag–torsdag, klockan 16.00–23.00
fredag, klockan 15.00–02.00
lördag, klockan 16.00–02.00
söndag, klockan 16.00–23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen - ring 112

Viktig information om socialtjänstens uppdrag

Information om svensk socialtjänst på flera språk (Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The social services work for the best interests of children Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

دائرة الخدمات الاجتماعیة تعمل من أجل مصلحة الأطفال Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att lämna en orosanmälan

Det kan vara en anhörig, granne eller någon som vill vara anonym som misstänker att ett barn inte har det bra. Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, har skyldighet att anmäla om de misstänker att barnet far illa. Detta görs till socialkontoret som hör till den stadsdel eller kommun där barnet bor.

Till höger finns en länkt till kommunens e-tjänster där orosanmälan finns med. Den finns både som en e-tjänst eller som en PDF-fil att skriva ut.

Socialtjänsten utreder anmälan

Personal från socialtjänsten undersöker situationen och gör en förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning ska göras.

För att få stöd (bistånd) från socialtjänsten, görs en utredning. Det innebär till exempel att socialtjänsten pratar med barnet och barnets familj, och ibland också med andra personer kring familjen, för att få en så bra bild som möjligt av hur barnet har det och för att kunna fatta ett beslut om bistånd. Utredningen ska göras så snart som möjligt, men ska senast vara klar inom fyra månader.

I särskilt allvarliga fall

Ibland kommer socialtjänsten fram till att situationen är så allvarlig att barnet behöver skydd och inte kan vara kvar hemma, exempelvis om barnet blir utsatt för misshandel. Det kan betyda att barnet eller ungdomen behöver bo i ett familjehem en kortare eller längre tid. Det är den unges skydds- eller vårdbehov som bestämmer vilka insatser som föreslås. Om barnet och föräldrarna inte tar emot stöd frivilligt kan det i vissa allvarliga fall bli aktuellt med beslut om tvångsåtgärder.

Beslut om insatser bygger på socialtjänstens utredning, barnet och föräldrarnas önskan om stöd och hjälp och ska alltid utgå från barnets behov och dess behov av skydd och trygghet.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn och unga är skyldig att genast anmäla om du i din yrkesroll får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.

Du kan läsa mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.