Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till individ- och familjeomsorgen. När du anmäler har du rätt att vara anonym.

Kvällar och helger

Socialjouren är avsedd för allvarliga situationer som rör barn och ungdomar som far illa samt för personer som akut saknar boende. Personal från individ- och familjeomsorgen bemannar en telefon under kvällar och helger.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede