Stafettpinnen

Ola Dahlman håller stafettpinnen.

Näringslivsenheten och kommunledningen gör tillsammans över 100 företagsbesök per år. 2017 börjar vi med ett nytt koncept för dessa besök, den så kallade "Stafettpinnen". Det innebär att  det företag som besöks skickar vidare Stafettpinnen till nästa företag som kommunledningen eller näringslivsenheten ska besöka. Vid After work 2017 lottades om vilket företag som skulle starta Stafettpinnen.
Vinstlotten att få det första besöket drogs av Ola Dahlman på Grebbestad Tångknäcke. Du kan följa Stafettpinnens resa här och på vårt Facebook-konto "Näringslivsutvecklarna i Tanums kommun".

Här kan du läsa om de tre senaste Stafettpinnebesöken.

Patrik Älgemon och Roger Jodensvi

Besök hos Bohlins Träexport AB

Denna vecka blev det en "mini-etapp" för Stafettpinnen, som spurtade inom Skogens Hus från Magnus och Cecilia på Kjellstorps Entreprenad till Patrik Älgemon och Roger Jodensvi på Bohlins Träexport.

Bohlins Träexport AB grundades av Harry Bohlin 1947 och efter honom tog Curt-Göran och Inger Bohlin över.
2006 lämnade Patrik och Roger sina tidigare anställningar på Stora Enso och köpte företaget.

Bohlins Träexport åtar sig jobb som har med skogsskötsel att göra, till exempel skogsvård, plantering, röjning, gallring, slutavverkning och virkestransporter. De jobbar med fasta underentreprenörer, 25-30 personer som jobbar i arbetslag. Uppdragen utför man främst från norra Bohuslän ner till Orust, och även i Dalsland. Man levererar en hel del timmer bland annat till Halland, där en stor kund är Derome, samt till Norge och Dalsland.
Bohlins Träexport levererar även bränsleved till värmeverken i Trollhättan och Uddevalla där det används till produktion av bioenergi.

Efterfrågan på trä ökar oerhört, betydligt mer än tillgången!

Vi pratar hur viktigt det är med samverkan mellan skola och näringsliv, och det visar sig att man via Skogsvårdsföreningen i Bullaren varje år anordnar en "Skogsdag" för Backa skola. En dag då elever i årskurs 4 har tema "Skogen" och bland annat tillverkar sin egen fågelholk och planterar plantor. Och så grillar man förstås korv!

Bohlins Träexport är förresten det företag i Tanums kommun som har högst nettoomsättning i förhållande till antal anställda. :) Grattis till det!

Patrik och Roger skickar stafettpinnen vidare till Britt Zetterqvist i Bullaren som får nästa besök.
Ett stort tack till Patrik och Roger för en trevlig pratstund!

Kusinerna på Kjellstorps Entreprenad

Besök hos Kjelltorps Entreprenad

Stafettpinnen fortsätter sin resa och har besökt kusinerna Magnus och Cecilia Kjellstorp på Kjellstorps Entreprenad AB dit den skickades av Rikard och Robert Schwyzer på RS Plåtslageri Fjällbacka.

Kjellstorps Entreprenad utför mark- och grundarbeten och startades redan 1950 av farfar Karl Kjellstorp.
1979 var det dags för nästa generation, Magnus och Cecilias pappor, Stig och Olle att ta över verksamheten. De startade ett aktiebolag samma år.
Det innebär att företaget i år firar 40 år som aktiebolag.
Nästa år firar man dessutom 70 år som företag! Stort grattis till det!

Idag drivs företaget av tre personer: Magnus, Cecilia och Martin. (Magnus bror). Stig och Olle sitter kvar i styrelsen. Utöver dessa sysselsätter man ytterligare fyra personer och anlitar även två f-skattare på heltid. De flesta jobb görs i området Tanum-Strömstad-Sotenäs. Kontoret finns i Skogens hus i Tanumshede, och verkstad har man på Ön, Rabbalshede.

Magnus och Cecilia skickar stafettpinnen vidare till Bohlins trä som får nästa besök.
Ett stort tack till Magnus och Cecilia för ett trevligt besök!

Bröderna på RS Plåtslageri

Besök hos RS Plåtslageri

Stafettpinnen fortsätter sin resa och har besökt Rikard och Robert Schwyzer på RS Plåtslageri i Fjällbacka den skickades av Björn Listad och Simon Buhr på Väster Bygg.

Bröderna Schwyzer startade verksamheten 2011 och nu sysselsätter företaget fyra personer. De utför arbeten inom plåtslageri såsom takomläggningar. Jobben sker nästan uteslutande inom Tanums kommun och till 80% rör det sig om samarbeten med lokala företag.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för RS Plåtslageri. Det är svårt, om inte omöjligt, att hitta personal på grund av att det är få som utbildar sig till plåtslagare.
- Att vara plåtslagare är ett bra och fritt jobb där man får vara ute mycket i den friska luften. 70% av tiden tillbringas ute. Det är också förhållandevis rent jämfört med andra hantverkarjobb och det krävs inte tunga lyft, så det kan passa många, säger Rikard och Robert. De passar även på att skicka med en önskan om fler och billigare tomter i Fjällbacka. Det behövs så fler kan flytta hit!

De skickar stafettpinnen vidare till Kjellstorps Entreprenad som får nästa besök.
Ett stort tack till Rikard och Robert för ett trevligt besök!

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede