Fler nyheter

 • 2018-02-19

  MåGott Café 28 februari

  MåGott Café är en mötesplats för dig som ger stöd eller vårdar en närstående. En träffpunkt där du som anhörig kan fika under lättsamma former tillsammans med andra som befinner sig i liknande situation.

 • 2018-02-16

  Näridrottsplats byggs i Hamburgsund

  I veckan startades arbetet upp med anläggandet av Näridrottsplatsen i Hamburgsund. Den kommer ligga i direkt anslutning till Sundvallen och Hamburgsundsskolan.


 • 2018-02-15

  Ombyggnad av Tanumskolan, Skolvägen avstängd från 21 februari

  Arbetsområdet utökas. Från och med 21 februari i vecka 8 kommer Skolvägen vara avstängd för arbeten med VA och fjärrvärme.


 • 2018-02-14

  Åke och Nancy Bergqvists donationsfond

  Nu kan organisationer och föreningar som bedriver en fortlöpande verksamhet till välgörande, främst sociala, ändamål i Fjällbacka tätort söka medel ur Åke och Nancy Bergqvists donationsfond.


 • 2018-02-12

  Vad tycker du? Medborgardialog om trygghet

  Alla som bor i kommunen får chansen att tycka till om trygghet. I syfte att göra Tanums kommun till en tryggare plats genomför nu Polismyndigheten tillsammans med Tanums kommun en medborgardialog.

 • 2018-02-12

  Extratjänster i vård och omsorg - win-win för alla

  Tretton nyanlända får under ett år inblick i vård och omsorg och tränar samtidigt sin svenska. För kommunen kan satsningen, finansierad av statliga stödet extratjänst, på sikt underlätta rekrytering av personal.

 • 2018-02-12

  Föräldravägledning ICDP - vägledande samspel

  Familjecentralen erbjuder föräldragrupper i vägledande samspel-ICDP (International Child Development Programme) för er som har barn upp i förskoleåldern.

 • 2018-02-09

  Granskning av detaljplan i Grebbestad

  Nu pågår granskning av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera, långtidsparkering. Synpunkter ska vara inlämnade senast 9 mars 2018.

Återställ