Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra denna. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen skall ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har, och hur den används, är intervallen 3 eller 6 år.

Här kan du läsa mer om intervaller för brandskyddskontrollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddskontrollstaxan i Tanums kommun

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede