Källkritik på schemat

Behovet av källkritik uppmärksammas av Tanums nya skolbibliotekarie.

Problem med falska nyheter och ryktesspridning på nätet har hög aktualitet.

-Samhället blir mer och mer digitalt. Det är väldigt viktigt att kunna bedöma om uppgifter kommer från en källa som det går att lita på, säger Susanne Randelhoff, Tanums skolbibliotekarie sedan ett knappt halvår tillbaka.

Skolbibliotekarie Susanne Randelhoff

-Läsförståelse är grunden för att kunna klara sig bra i skolan, inte bara i ämnet svenska. Skolbibliotekarien Susanne 
Randelhoff ska bidra till skolans läsfrämjande arbete.

Hur information kan sökas och hur den kan hanteras källkritiskt är frågor som hon i höst tar upp med grundskoleelever i alla åldrar.

Niorna på Tanumskolan har fått lära sig att ställa fem viktiga frågor (se faktaruta!) när de söker information, närmast för uppsatser i historia.

I Grebbestadskolan, med grupper från förskoleklass till och med sexan, går Susanne Randelhoff till väga på andra sätt.

I ettan blir det först prat om hästar, utifrån en faktabok i ämnet.

-Men varifrån har hon som skrev boken hämtat alla fakta?, frågar hon barnen och får många svar:

Från en ridlärare, från forskare, från google...

Varifrån skulle eleverna själva hämta fakta till en bok? Vad är en källa – är det en källare eller? Det är frågor eleverna får fundera på i olika övningar.

Klassläraren Mia Markander hjälper eleverna.Förstora bilden

Vad, av bilderna på arket, visar
källor som man kan hämta
uppgifter från och vad är något
helt annat? Ettorna Albin Rham,
Leonard Hochholzer och Molly
Karlsson bekantar sig med
begreppet källa med hjälp av
sax och penna. Klassläraren
Mia Markander stöttar upp.

Susanne berättar för elever.Förstora bilden

Vilka källor skulle du använda
om du vill skriva en bok? Skol-
bibliotekarie Susanne Randel-
hoff hjälper ettorna Stina
Larsson (till vänster) och
Bonnie Berglund att komma
igång med funderingarna.

Digitalt bibliotek

Skolbibliotekarien har en samordnande roll för skolbiblioteken och är en resurs för alla skolor i kommunen. Samarbete med pedagoger, handledning och samverkan med exempelvis skolans utvecklingsenhet och elevhälsa ingår i tjänsten.

Därtill finns planer på ett digitalt skolbibliotek, lätt åtkomligt för kommunens alla lärare och elever och där skolan kan samla alla resurser, såväl tryckta böcker som e-böcker, inlästa läromedel, länkar till information och uppslagsverk på webben, etcetera.

-Visionen är ett digitalt bibliotek som är aktuellt och välstrukturerat. Det ska omfatta ett relevant bestånd av media som gör det enkelt för lärare att jobba läsfrämjande, säger Randelhoff.

Tjänsten som skolbibliotekarie, knuten till folkbiblioteket, är en nysatsning som backas upp av ett anslag på 200 000 kronor för inköp.

-Vi har länge jobbat med olika läsfrämjande insatser, som lässtöd och litteraturpedagog. Skolbibliotekarien är ett steg i denna utveckling och tjänsten ansluter också till vår satsning på digitalisering, säger förvaltningschef Lennart Christensson.

Viktigt för hälsan

Enligt skollagen ska alla grundskolor ha skolbibliotek.

-Och det ska inte bara vara ett dammigt rum med böcker utan verksamheter på en viss nivå, säger Christensson.

Statsbidrag täcker halva kostnaden för en skolbibliotekarie under två år. I Tanum stöttar folkhälsorådet med lika mycket det första året.

-Folkhälsa och skolbibliotek hänger väldigt väl samman. Den absolut viktigaste orsaken till om man mår bra eller inte är hur man lyckas i skolan. Den som klarar skolan får en förmåga att styra sitt liv – och sin hälsa, säger folkhälsostrateg Dan Andersson.

Fakta  - fem kritiska frågor

Skolbibliotekariens tips vid sök av information:

*Ställ dig fem frågor. Vem säger detta? Vad är det som sägs, fakta eller åsikter? Varför sägs det - för att underhålla, för att informera - eller rentav för att luras? När skrevs detta, är det aktuellt eller föråldrat? Hur presenteras det, anges källorna?

*Jämför alltid minst två oberoende källor!

*Använd gärna även andra sökmotorer än Google, som anpassar träfflistorna efter din sökhistorik och därför inte ger förutsättningslösa resultat. Andra sökmotorer än google, till exempel duckduckgo.com, sparar inte data om individuella sökningar och sökbeteenden.

Webbläsare ger också möjligheter att öppna fönster för privat surfning/inkognito där sökhistoriken inte sparas.

Fakta skolbibliotekarien

Namn: Susanne Randelhoff
Född: I Bad Urach, nära Stuttgart i Tyskland
Ålder: 26 år
Bor: I Havstenssund
Utbildning: Kandidatexamen i biblioteks- och informationsmanagement i Hamburg. Läst kurserna i masterutbildningen Digitala biblioteks- och informationstjänster vid Högskolan i Borås.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede