Charlottenlunds förskola

Charlottenlunds förskola har sin verksamhet i moduler som nyligen uppförts i nära anslutning till parken Charlottenlund och Naturförskolan.

På Charlottenlunds förskola finns två avdelningar. Pinnö där barnen är 1-2 år och Otterön där barnen är 3-5 år.

I undervisningen används mycket musik som ses som ett av alla uttryckssätt. Genom musiken får barnen bland annat utveckla sitt språk, öva matematik och känna glädje. Genom lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Här stimuleras också motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Förskolan har en fantastisk närmiljö med skogen runt knuten som barn och pedagoger ofta ger sig ut i för att utforska.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Charlottenlund

Pinnö
0525-180 40

Otterön
0525-183 57

Adress:
Lundenvägen 11
457 72 Grebbestad

Rektor:
Annelie Hasselgren
0525-184 70

Administratör:
Helene Jörgensson
Telefon 0525-187 60

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.