Allmän förskola

Alla 3-, 4- och 5-åringar erbjuds plats i förskolan från höstterminen det år de fyller 3 år.

Förskolan omfattar minst 525 timmar per år (15 timmar per vecka) och följer grundskolans läsårstider.

Allmän förskola är gratis. För de 3-5 åringar som redan går i förskola räknas 15 timmar bort från underlaget för avgiften från 1 september till 31 maj. 15 timmar räknas även bort från underlaget för 3-5 åringar i familjedaghem.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskolechef får bestämma vilka tider barnen får gå i allmän förskola. Det kan vara olika tider på förskolorna i kommunen eftersom man måste ta hänsyn till hur många barn som kan vara i gruppen samtidigt. Om barnen är i förskolan 4 timmar, eller längre per dag, får de äta lunch.

Blankett för anmälan till allmän förskola finns på sidan E-tjänster och blanketter.öppnas i nytt fönster Den kan också hämtas eller skickas efter från barn- och utbildningsförvaltningen.

Anmälan skickas senast 18 april till:
Tanums kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
457 82 Tanumshede

Frågor besvaras av ansvarig rektor i ditt område

Kontaktuppgifter för förskolechefer med ansvar för den allmänna förskolan:Tanumshede och Lur


Magareta Kostovska

0525-183 28Rabbalshede och Fjällbacka


Catrine Adlersson

0525-182 26Hamburgsund


Monica Rosenhoff

0525-184 03 Grebbestad 


Annelie Hasselgren

0525-184 70Backa


Johanna Hurtig

0525-186 70


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede