Allmän förskola

Alla tre-, fyra- och femåringar erbjuds plats i förskolan från höstterminen det år de fyller tre år.

Förskolan omfattar minst 525 timmar per år (15 timmar per vecka) och följer grundskolans läsårstider.

Allmän förskola är gratis. För de 3- till 5åringar som redan går i förskola räknas 15 timmar bort från underlaget för avgiften från 1 september till 31 maj. 15 timmar räknas även bort från underlaget för 3- till 5åringar i familjedaghem.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att varje förskolechef får bestämma vilka tider barnen får gå i allmän förskola. Det kan vara olika tider på förskolorna i kommunen eftersom man måste ta hänsyn till hur många barn som kan vara i gruppen samtidigt. Om barnen är i förskolan fyra timmar, eller längre per dag, får de äta lunch.

Blankett för anmälan till allmän förskola finns att hämta här.PDF (pdf, 100.5 kB) Den kan också hämtas eller skickas efter från barn- och utbildningsförvaltningen.

Anmälan skickas senast 18 april till:
Tanums kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
457 82 Tanumshede

Frågor besvaras av ansvarig rektor i ditt område eller av barn- och utbildningsförvaltningen Karin Gabrielsson, telefon 0525-182 89.

Kontaktuppgifter för förskolechefer med ansvar för den allmänna förskolan:
  
Lur samt Tanumshede: 
Magareta Kostovska, telefon: 0525-183 28
  
Grebbestad, Rabbalshede och Bullaren 
Catrine Adlersson telefon: 0525-184 70
  
Fjällbacka samt Hamburgsund: 
Monica Rosenhoff,telefon: 0525-184 03

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede