Positivt om prao

Praon är tillbaka på schemat. Företagen i kommunen ställer upp med praoplatser över all förväntan och nöjda elever berättar om fint bemötande.

-Jättebra att skola och näringsliv knyts ihop, både för oss som företag och för eleverna.

Det säger Johan Ulriksson, HR- och kommunikationsansvarig hos Curator i Fjällbacka och senaste veckan handledare för Elon Engberg. Han går i åttan på Hamburgsundskolan och önskade denna praoplats.

-Jag heter ju Elon så.., säger han med ett leende, med anspelning på butikskedjan som Curator tillhör.

Elon Engberg gör sin prao på Curator.

-Roligt att göra något annorlunda, tycker Elon Engberg om sin praovecka hos Curator, där han bland annat skannat varor i en butiksinventering.

Fast det verkliga skälet till valet var ett annat.

-Jag kände ju till det här företaget och det verkade ganska intressant.

Halvvägs in i praoveckan är han nöjd. Han har prövat på butiksarbetet, både i kassan och med inventering, och varit med och installerat en fläkt.

-Du ska också få följa med en elektriker ut, lovar Johan Ulriksson.

Han tycker det är bra att eleverna får vetskap om de många typer av jobb som finns i kommunen. Curator, exempelvis, sysselsätter såväl butikmedarbetare som elektriker, larmtekniker, låssmeder, med flera.

Trivs i kontrollrummet

Praoeleven Alva Lundenmark har på Rabbalshede Kraft fått användning för två specialintressen, statistik och grafisk design.

Vid kontrollrummets alla skärmar följer hon produktion och vindförhållanden för de cirka 200 vindkraftverk som övervakas.

Ibland plingar det till. En röd markering betyder stopp, kanske för planerat underhåll. Alva klickar vant upp detaljerad information på en annan skärm.

-Kul att se att du lär dig vårt system så snabbt, säger handledaren Karolina Tisell, HSE-samordnare, med ansvar för frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö, en av många olika tjänster i personalstaben.

Ala Lundenmark på prao på Rabbalshede Kraft.

Alva Lundenmark, närmast kameran, och hennes handledare Karolina Tisell granskar den stora skärmen som visar läget för 200 övervakade vindkraftverk, i Sverige men även i Frankrike, ägda av ett systerföretag.

Besök vid vindkraftverk, arbete med förslag till nya visitkort och en granskning av företagets presentationsmaterial för möten med elever är andra inslag i Alva Lundenmarks praovecka.

-Det är jättekul här. Jag har kunnat göra saker hela tiden.

-Och du är väldigt duktig på att jobba självständigt, tillägger Karolina.

Väldigt nöjda

Tanumskolans åttor var på prao de två föregående veckorna. På skolan glädjer man sig över många positiva rapporter.

-I stort sett alla är väldigt, väldigt nöjda och har fått ett fantastiskt bemötande. Flera har blivit säkrare i vad de vill, eller inte vill, göra i framtiden, berättar Yvonne Engblom, förstelärare som undervisar i SO-ämnen.

Inför praoperioden tar skolan, inom ramen för samhällskunskapen, upp frågor som rör arbetsmarknaden, till exempel hur den utvecklats genom digitalisering och vilka lagar och avtal som reglerar den. Val av utbildning och yrke tas upp. Eleverna får göra tester som ger en vink om vart intressen pekar.

-Vi pratar också om praktiska saker, som hur man bör vara på en arbetsplats, berättar Yvonne Engblom.

Praouppgifter

Med sig till praoplatsen får eleverna uppgifter, som berör flera skolämnen. Bland frågorna finns vilka tekniska hjälpmedel och vilka yrken som finns på arbetsplatsen.

Åter i skolan jobbar eleverna vidare med uppgifterna. De får berätta om sina prao-erfarenheter och tillfälle ges att prata om det lokala näringslivet.

Yvonne Engblom tycker att praon ger en fantastisk möjlighet att knyta undervisningen till verkligheten:

-Skolan ska ju inte vara en isolerad del av samhället.

-Praon ger inblickar i arbetslivet, viktiga för framtida yrkesval. Ibland leder den också till sommarjobb, säger Annabell Olsson, studie- och yrkesvägledare, som är mycket imponerad och glad över hur arbetsplatser ställt upp.

Det goda samarbetet med företagen är något som högstadierektorerna Ulrika Björnberg och Sven-Eric Olsson uttrycker sin tacksamhet över.

Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson tror att företagen i framtiden kan ha nytta av denna skolsamverkan:

-Alla företag har svårt att hitta personal. Detta kan på sikt gynna kompetensförsörjningen.

Praofakta:

Sedan 1 juli 2018 är det obligatoriskt med tio dagar prao, praktisk arbetslivsorientering, i grundskolan. Tanums kommun fördelar dagarna på en vecka i åttan och en vecka i nian.

Såväl företag som kommunala verksamheter erbjuder praoplatser. Elevernas önskemål tillgodoses så långt möjligt. I skolans kontakt med arbetsplatserna ingår analys av säkerhetsfrågor.

Eleverna medför praktikkort där handledarna kan rapportera närvaro, ge omdömen och råd för framtiden.

Tanums kommun har tidigare drivit projektet Fadderföretag, som ett alternativt sätt för eleverna att få en orientering om yrken och företag i kommunen. Som en följd av nya lagstiftningen är detta projekt nu vilande.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede