Ökande andel ekomat

Tanums kommun ligger i topp i Västra Götaland och hör till de främsta kommunerna i landet i användningen av ekologiska livsmedel.

En varierad och färggrann grönsaksbuffé är det som först möter lunchgästerna i Tanumskolans matsal.

Salladsbord

Rikligt salladsbord i Tanumskolans matsal – och nästan allt
är ekologiskt.

Grönsakerna och ingredienserna i såserna är övervägande ekologiska. Det samma gäller dagens varmrätt, tomatsoppa med pasta.

Två sorters ekologiskt, hårt bröd erbjuds också.

-Mjukt bröd finns det ännu inte så mycket att välja på, säger kökschef Linda Hermansson.

Tillgången på ekologiska livsmedel är det som i hög grad bestämmer andelen i matproduktionen och hon är glad över att utbudet ökar stadigt.

Kökschef Linda HermanssonFörstora bilden

Linda Hermansson, kökschef
på Tanumskolan, brinner för
ekomat.

Klättrar i ligan

Av fjolårets inköp till köken inom kommunens kostenhet, däribland Tanumskolans kök, var 53 procent ekologiska.

Därmed har dessa kök redan nått kommunfullmäktiges mål om 50 procent senast år 2020. Totalt sett, om även barn- och utbidlningsförvaltningens kök räknas in, är andelen lägre. Tanum har ändå förutsättningar att fortsätta klättra uppåt i den riksomfattande Ekomatsligan, där kommunen hamnade på plats 13 vid senaste rankingen.

Linda Hermansson är glad över Tanumspolitikernas tydligt satta mål, som innebär att ekologiska livsmedel kan väljas även om de kostar mer än konventionellt producerade.

-Vi har bra politiker i kommunen.

-Men det är inte så stora prisskillnader nu som för fyra fem år sedan. Priserna på det ekologiska har blivit bättre.

Sådant som säsongsvariationer och, som i vinter, kyla i Sydeuropa, kan tillfälligt göra priserna orimliga men då anpassas menyn efter det.

Eleven Calle Mattsson tycker att maten är riktigt god.Förstora bilden

-Maten är bra, riktigt
bra, säger eleven
Calle Mattsson.

”Fantastiskt god mat”

Tanumskolan lagar närmare 900 lunchportioner varje dag, inte bara till den egna skolan utan även till andra skolor i Tanumshede, Grebbestad och Lur samt kooperativa förskolan Krumeluren.

Lunchgästerna verkar mycket nöjda, att döma av en snabbenkät i matsalen.

-Maten är bra, riktigt bra. Att det är mycket ekologiskt märks inte men det är bra att de tänker på miljön, säger Calle Mattsson, 9B.

-Fantastiskt god mat, säger elevassistenten Lena Palm och läraren Ann-Catrine Haglund håller med:

-Och grönsaksbordet väldigt fint, tillägger hon.

Kökschefen Linda Hermansson har alltsedan ungdomen ett stort personligt engagemang i frågor som rör matproduktion och miljö. Ökade insikter om vad gifter och antibiotika i livsmedelsproduktion medför har befäst hennes övertygelse. Den egna gården, nu utarrenderad, är Kravansluten.

Utländskt kött avstår hon från att köpa, både privat och som kökschef.

-Men när det gäller sammansatta produkter som korv är det svårare att kontrollera ursprunget.

Britta och Eva i köket.Förstora bilden

Britta Alverstedt svarar för
tillagningen av specialkost av
olika slag. I bakgrunden arbets-
kamraten Eva Håkansson.

60 procent nytt mål

Regeringen lanserade nyligen målet 60 procent ekologiskt i offentlig livsmedelskonsumtion senast 2030.

Linda Hermansson ser inga problem att nå dit men flaggar för att målet kan komma i konflikt med ambitioner att öka andelen närproducerat.

-Närodlat och ekologiskt går inte alltid hand i hand, påpekar hon.

Ekomatsfakta

*Större delen av kommunens matlagning sker i kök som hör till kostenheten inom Tanums omsorgsförvaltning. Dessa kök, som lagar mat till främst äldreboendena och grundskolorna, använde 2016 livsmedel som till 53 procent var ekologiska. Totalt nådde omsorgsförvaltningen (inklusive kök utanför kostenheten) en andel på 47 procent.

Köken inom barn- och utbildningsförvaltningen, främst på förskolor, använde till 23 procent ekologiska råvaror.

*Senaste Ekomatsligan baseras på siffror från 2015. Tanums kommun köpte då in 41 procent ekologiskt och hamnade på delad plats 13 i ligan, en höjning från plats 22 året dessförinnan.

Med ekologiska livsmedel avser den riksomfattande undersökningen livsmedel med märkningarna Krav, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

*2015 års nivå innebar därtill en delad förstaplats i Västra Götaland för Tanums kommun, tillsammans med Lerum och Öckerö.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede