Ny mötesplats för föräldrar

Föräldrar och barn på familjecentralen.Förstora bilden

Föräldrar och barn på familjecentralen.

Under ett och samma tak kan föräldrar besöka öppna förskolan med sina barn, barnavårdscentralen (BVC), mödravårdscentralen (MVC) och en kurator för samtal. Familjecentralen finns sedan vintern 08/09 på Hedeskolan i Tanumshede och vänder sig till föräldrar och barn i hela Tanums kommun.

Syftet med familjecentralen är att utifrån familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Detta gör man bland annat genom att finnas tillgänglig som nära mötesplats, erbjuda lättillgängligt stöd, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar och skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga.

Öppna förskolan
Öppna förskolan har öppet måndag eftermiddag och fredag förmiddag. Hit är alla barn upp till 6 år välkomna tillsammans med sina föräldrar eller annan vuxen för att leka, läsa, sjunga, skapa och umgås. Det brukar komma runt 25 personer. En fruktstund hinns med också.

- Det är en mycket bra resurs. Att få träffa andra vuxna är viktigt när man är föräldraledig eller arbetslös. Det är bra blandning på åldrar bland barnen och de har riktigt kul ihop, tycker både föräldrar och förskollärare Ann-Charlott Wester.

Familjecentralen har under våren ordnat tema-träffar med föräldrar. Inriktningen har varit ledarskap som förälder. Man har bland annat diskuterat barnlitteratur och det sociala och pedagogiska runt matbordet. Dessa var mycket uppskattade. Till hösten planeras utbildning för föräldrar till lite äldre barn och även där kommer grunden att vara hur man är som förälder.

Innan påsk startades ett samarbete med flyktingenheten i kommunen. Nio mammor från fem olika länder har tillsammans med sina barn träffats. Deras tid i Sverige pendlar mellan tre veckor upp till två och ett halvt år. Fokus ligger på det sociala, att umgås, lära av varandra, utbyte av traditioner och seder. Träffarna fortsätter fram till sommaren och förhoppningsvis finns intresse att fortsätta till hösten, berättar Ann-Charlott.

BVC och MVC
Barnavårdscentralen har samma uppgifter som tidigare, nu i nya lokaler. Mödravårdscentralen som finns på Hedeskolan är inriktade på gravida och föräldragrupper för blivande föräldrar.

Till kuratorn/föräldrarådgivaren kan man vända sig om man har frågor som rör föräldraskapet, parrelationer, samhället eller sig själv. Det förs inga journaler och kuratorn har tystnadsplikt.

Alla resurser som finns här är kostnadsfria.

Välkommen att besöka oss!