Alla utemöbler ses över

En stor översyn pågår av kommunens bänkar och bord, placerade vid bland annat badplatser, promenadvägar, skolor och friluftsanläggningar.

Översynen innebär både renovering av gamla utemöbler och tillverkning av nya, gjorda för att även passa funktionshindrade. För arbetet svarar fastighetsavdelningens grupp för yttre miljö.

Renovering av utemöbler

Lennart Thorén, närmast kameran, och Peter Johansson i arbete med en soffa, en av de uppskattingsvis 150 utemöbler som nu renoveras.

Peter Johansson, som jobbar med projektet tillsammans med Lennart Thorén, konstaterar att det inte är så inbjudande att slå sig ner på en murken, mossanlupen bänk.

-Kommunen har ju ett ansvar att se till att det är fint, säger han.

Projekt upprustning av bänkar och bord pågår sedan förra vintern och hittills har ungefär två tredjedelar av de cirka 150 utemöblerna setts över. Arbetet sker på tider när inte uppgifter som vinterväghållning och gräsklippning måste prioriteras.

Nya utemöbler anpassade för funktionshindrade

De nya borden och bänkarna, anpassade för funktionshindrade, är rejäla. Peter Johansson och Lennart Thorén, närmast kameran, visar ett bygge som ännu inte placerats ut.

Mycket jobb

Underhållet av utemöblerna kräver en stor arbetsinsats. När det inte räcker med slipning, inoljning och målning måste delar av trävirket bytas ut.

Yttre miljö-gruppen tillverkar också nya möbler: Bord och fasta bänkar med öppningar som gör det möjligt att köra intill med rullstolar – eller barnvagnar. Hittills har det blivit sex sådana bord och bänkar. De har satts ut vid bland annat badstränderna i Boviken på Hamburgö och Grebbestad, på Ranebo och, nu senast, på utsiktsplatsen i anslutning till nya Naturstigen vid Höjden, Tanumshede.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede