Tanums Hamnar summerar 2023 och blickar framåt

C-bryggan vid Badholmen i Fjällbacka.

Tanums Hamnar AB har genomfört ett flertal projekt som är till gagn för hyresgäster i småbåtshamnar och gästhamnar under 2023 och under 2024 ska ytterligare förbättringar genomföras.

Följande projekt har genomförts under 2023:

  • Uppdatering och utbyggnad av el vid Långestrands brygga i Hamburgsund, Norra hamnen Resö, Hamburgö Färjeläget och Mellersta och Norra Flygebryggera i Grebbestad
  • Revidering av elanläggning i förråd på Svinnäs i Grebbestad
  • Utbyte av C-brygga på Badholmen i Fjällbacka
  • Renovering av servicebyggnad vid Järnboden i Fjällbacka

Investeringar 2024

Under kommande vinter kommer pontonbrygga B att bytas ut på Badholmen i Fjällbacka och pontonbrygga S vid Flygebryggera i Grebbestad. Inom projekten kommer även byte av bommar att göras och detta planeras att vara färdigt 1 maj 2024. Serviceanläggningen i gästhamnen på Badholmen i Fjällbacka kommer att renoveras inför kommande säsong.

Södra hamnen i Havstenssund

I medborgardialogen som genomfördes under sommaren 2023 framkom bland annat vikten av att ”Ljugarboden ” får ha kvar sin plats i södra hamnen. Detta är nu inarbetat i projekthandlingen och ”Ljugarboden” kommer att ha sin självklara plats i Södra hamnen som tidigare. Synpunkter angående parkeringsplatser med mera är överlämnat till tekniska förvaltningen. Synpunkter på båtplatser, bryggor, strömmar, lastplatser, gästbåtar och tilläggsplats för handlande öbor kommer att beaktas i kommande projekteringsunderlag.

Projektet för ny kaj och småbåtshamn i Havstenssund har inte tilldelats några medel i 2024-2026 års investeringsplan. Projekteringen kommer att fortsätta under 2024 och alla tillståndsansökningar samt övriga handlingar kommer att färdigställas. Efter detta inväntar projektet nästkommande investeringsplan.

Avgifter 2024

Faktura för hyra av båtplats kommer att skickas ut som vanligt med förfallodag 28 februari 2024. Faktura för arrendeavgift för sjöbod och brygga samt hyra av förråd skickas ut med förfallodag 31 mars 2024. Avgifterna indexregleras efter konsumentprisindex för oktober 2023.

Överlåtelse av båtplats

Du har möjlighet att överlåta din båtplats till Tanums Hamnar under en båtsäsong. Om du önskar nyttja denna service, kontakta oss senast den 28 februari 2024. Kostnaden för hantering om överlåtelse av båtplats är 500 kronor.

Mer information och kontakt

På vår hemsida www.tanumshamn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hela vår verksamhet. Vill du nå oss finns vi på telefon 0525-183 80 (kundcenter) eller e-post info@tanumshamn.se

Kundcenter svarar på dina frågor om vår verksamhet. De hjälper även till att boka in ditt besök med personal från Tanums Hamnar.

Väl mött på Kundcenter Tedacthuset, Stormyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede

Fakta om Tanums Hamnar AB

Antal anställda: 5
Omsättning: 14,7 mkr
Antal småbåtsplatser: 1 800
Antal köande för båtplats: cirka 800
Antal sökande årligen tillfällig båtplats: cirka 450
Antal arrenden: 240
Antal hyreslokaler: 180
Antal köande för hamnförråd/sjöbod/brygga/arrende: cirka 200