Nu startar entreprenadarbeten vid Hamburgsundskolan

Förstora bilden

Onsdagen den 15 mars startar förberedande skyddsåtgärder för kommande entreprenadarbeten på Hamburgsundskolan, där omläggning av VA-ledningar ska göras.

Måndag 20 mars drar schaktarbeten vid korsningen mellan Skolvägen och Idrottsvägen igång och 20-22 mars kommer framkomligheten att vara starkt begränsad till ett körfält intill arbetsområdet på Skolvägen då arbete pågår.

Schaktarbeten kommer i huvudsak utföras längs med Idrottsvägen 20 mars-14 april.

Från den 17 april kommer schaktarbeten göras inom skolområdet.

Om du vistas i närheten av arbetsområdet ber vi dig vara uppmärksam och extra försiktig under tiden arbetet pågår.

Bilden nedan visar inhägnat arbetsområde.

Förstora bilden