Byggnationen av räddningsstationerna håller tidplanen

Brandstationen.

Brandstationen.

Nu när portarna är på plats börjar byggnaderna för räddnings- och ambulansstationerna se färdiga ut, men vi får avvakta till sommaren innan de är klara även invändigt. Här kommer en uppdatering av arbetet på byggnaderna, som ligger nedanför vattentornet i Tanumshede.

I ambulansstationen pågår just nu arbete med att sätta innerdörrar och lister kring fönster och dörrar på plats. Även köket håller på att monteras. Det innebär att alla ytskikt snart är på plats och att det börjar likna en färdig byggnad. Snart ska samordnadprovning i ambulansen påbörjas. Det innebär en kontroll så att alla tilltänkta funktioner funkar i praktiken, exempelvis att lampor blinkar, larmet låter, portar öppnas med mera när ett larm går.

I räddningsstationen är rumsbildningen på övervåningen klar och på undervåningen är golvläggare och målare i full gång med att färdigställa sina arbeten.

Portarna är på plats i båda byggnaderna och snart ska arbetet med att sätta skärmtak på plats över varje port påbörjas.

Tidplanen för byggnationerna följs så här långt och så även budgeten.

Fakta om byggnationen

Räddningsstationen byggs enligt modellen ”Friska brandmän” som handlar om att hantera och rengöra använd skyddsutrustning separat enligt särskilda rutiner. Syftet är att minska mängden skadliga ämnen i brandmännens vardag och även omklädningsrum och förvaringsskåp har extra mycket ventilation. Den nya tekniktäta räddningsstationen kommer att omfatta cirka 2 250 kvadratmeter. Den nya ambulansstationen omfattar cirka 450 kvadratmeter.

Blåljusstationerna ersätter den gamla stationen där båda verksamheterna befinner sig i dagsläget. Entreprenör är NCC Building Sweden.

De två byggnaderna beräknas stå klara till sommaren 2024.

Ambulansstationen.

Ambulansstationen.