Skräddö - ny rast- och informationsplats vid E6

Rast- och informationsplatsen vid E6 i Tanums världsarv ska fånga resenärernas intresse för de berömda hällristningarna. Den blir också ett mål för promenader upp på berget.

Hela Tanumsslätten öppnar sig för den som går ut på nybyggda utsiktsplattformen på berget öster om Ljungbytorp.

-Lite som en trampolin, beskriver Peo Johansson, teknisk chef i Tanums kommun och tillsammans med Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, kommunens företrädare i Förvaltningsrådet för Världsarv Tanum.

Utsiktsplattformen nerifrånFörstora bilden

Utsiktsplattformen skjuter ut från berget och erbjuder en vid utsikt över Tanumsslätten.

Fast sviktar gör inte plattformen, som är fast förankrad i berget och har en förebild från norska Trollstigen.

Tanums kommun är en av medfinansiärerna till rast- och informationsplatsen vid den sista biten av nya E6.

Anläggningen görs tillgänglig för E6-resenärer på väg både norrut och söderut och även för dem som vill vandra upp från slätten, på en nyanlagd skogsväg.

Platsen blir en av världsarvets informationspunkter och arenor, för program som levandegör det forntida Tanum.

Skräddö (Skrädderöd på kartan) är arbetsnamnet men rast- och informationsplatsen kommer troligen att få ett namn som anknyter till Tanums världsarv.

UtsiktsplattformenFörstora bilden

En bro leder ut till plattformen, där en
digital kikare ska ”göra det osynliga syn-
ligt”, bland annat hur Tanumsslätten
tedde sig när havsvatten täckte delar
av den.

Tidsresa

En digital kikare blir en huvudattraktion. Den ska placeras på utsiktsplattformen och möjliggöra en fiktiv tidsresa 8 000 år tillbaka i tiden i ett landskap där slätten en gång var havsbotten. Berömda hällar kan besökas med hjälp av digitala panoramor där det även går att zooma in detaljer.

Huvuddragen i informationen blir också tillgänglig på vanligt sätt, främst i den inglasade utställningsdelen av servicebyggnaden.

-Där kommer landskapets förändring att visas på något som för tankarna till gammaldags skolplanscher, berättar Aleka Karageorgopoulos, chef för Vitlycke museum och projektledare.

Resandet i forna tider uppmärksammas med anekdoter och berättelser. En presentation av världsarvstanken ska sätta in Tanums hällristningar i ett omvärldsperspektiv. Allmän information om sevärdheter i Tanums kommun blir det också.

Port

Som en port till världsarvet Tanums hällristningar ska rast- och informationsplatsen fånga upp olika kategorier av resenärer, såväl de som inte vet något om området som de som söker fördjupad kunskap eller aktiviteter i allmänhet. Förhoppningen är att ett stopp ger impulser att svänga av E6 för att utforska trakten eller att återvända senare.

Diskussion pågår om anpassningen till naturen av föreslagna, barnvänliga aktivitetsplatser, med utrymme att leka och lära om hällristningstiden.

Till det som inte kräver ingrepp i landskap och natur är en app med berättelser, såväl insamlade från gamla ortsbor som Vitlycke museums fiktiva om en bronsåldersfamilj, som även den digitala kikaren anknyter till.

En intensiv slutspurt väntar för att få det mesta på plats till E6-invigningen i början av juli. Förväntningarna är höga.

-Det här blir en häftig plats, säger Aleka Karageorgopoulos.

Fakta om rast- och infoplats:

Trafikverket finansierar anläggning, servicehus (med utställningslokal och toaletter), plattform, med mera.

Tanums kommun, Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen, de tre parterna i Förvaltningsrådet för Världsarvet Tanum, satsar tillsammans 5,85 miljoner kronor för gestaltning och information.

Interaktiva Institutet, Chalmers Tekniska Högskola, utvecklar den digitala kikaren. AR-teknik (Augmented Reality) används. För gestaltningen av utställning med mera svarar arkitektfirman Bornstein Lyckefors, för underlag Vitlycke museum, Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (SHFA) med flera.


Klicka på bilderna i artikeln för förstoring.

StenmurFörstora bilden

Stenarna till de omfattande mur-
verken kommer från E6-arbetet. Stor
möda har lagts på att forma murarna
i gammal kallmursteknik.

Från utsiktsplattformen in mot utställningsdelenFörstora bilden

Räcken krönta med buktiga ekplankor
avgränsar bron mellan utsiktsplatt-
formen och den inglasade utställnings-
delen i servicehuset, som också rym-
mer toaletter.

Bro över motorvägenFörstora bilden

En bro över nya E6 gör det möjligt
att svänga av till ”världsarvsplatsen”
både norrifrån och söderifrån.

Teknisk chef Peo JohanssonFörstora bilden

-Jättespännande, säger Peo Johans-
son, Tanums tekniska chef, om sats-
ningen på porten till världsarvet.

Gångväg till bergskrönetFörstora bilden

En gångväg, nyanlagd av överskotts-
massor från E6-bygget, leder upp
genom skogen till bergskrönet och
Skräddö, arbetsnamnet på den rast-
och informationsplats som blir en port
till världsarvet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede