Tanum är Västra Götalands mest företagsamma kommun!

Exempelbild

Tanum är också den kommun som har högst tillväxt av företag under de senaste 10 åren.

Vår kommun präglas av ett starkt näringsliv och har en företagsamhet på hela 21,7 procent visar Svenskt Näringslivs årliga statistik över företagsamheten inom landets kommuner.

- Detta speglar den fantastiska entreprenörsandan vi har i vår kommun. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att vi ska fortsätta ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M)

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i landets kommuner. Årets mätning visar att efter Tanum i topp, kommer Orust med 20,2 respektive Tjörn 19,2 procent av kommuninvånarna.
Ta del av undersökningen samanställd av Svenskt näringsliv här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.