Information om bidrag för gymnasieelever läsåret 2024/2025

Gymnasieelever som är folkbokförda i Tanums kommun kan inför läsåret 2024/2025 ansöka om skolkort (busskort) alternativt kontantbidrag eller inackorderingsbidrag.

Här finns e-tjänsten och information om bidragen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du ansöker via e-tjänsten med e-legitimation: BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation.

Vid frågor, kontakta kundcenter på 0525-180 00 eller kommun@tanum.se.

Ansökan för läsåret 2024/2025 ska vara inkommen senast den 17 maj 2024 till barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten. Observera att tiden för ansökan gäller även elever med skolkort med giltighetstid till och med 15 september.

Ansökningar inlämnade efter den 17 maj behandlas i turordning. För sent inkommen ansökan medför att utbetalningar av bidrag kan bli försenade samt att eleven själv får bekosta resor till och från skolan innan ansökan är behandlad.

OBSERVERA!
Om en elev i friskola på grund av lång eller tidskrävande resa måste inackorderas på skolorten söker eleven inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).