Tanums kommun
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet

Välkommen till Tanum!

Tanum är beläget i norra Bohuslän. Vi har en mångfald naturmiljöer representerade; kustland och skärgård, inland med jord-bruksmark, skogsområden och insjöar. Tanums hällristningar finns sedan 1994 med på Unescos världsarvslista. Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavet, invigdes 2009. Kommunen har cirka
12 300 invånare.​

RSS
 • Högt vatten 2014-10-24
  Klass 2-varning för höga vattenflöden
  Enligt SMHI:s hydrologer kommer det mycket regn under fredagen och natten till lördag. Flödena stiger under dagen, främst kustnära små vattendrag.
 • Arg och ledsen tonåring 2014-10-24
  Tonårsförälder
  Har du svårt att förstå, nå och kommunicera med din tonåring? Du kanske funderar på vad det är som händer och vill hitta nya konstruktiva vägar. I vår föräldragrupp träffas vi och pratar om hur det är att vara tonårsförälder.
 • Sedlar 2014-10-22
  Förslag till budget 2015
  Den politiska majoriteten har presenterat sitt förslag till budget 2015. Förslaget innebär en oförändrad skattesats på 21,56 kronor. Det budgeterade resultatet exklusive realisationsvinster uppgår till 12,0 mkr, vilket innebär att kommunen uppnår sitt ekonomiska mål. Förutom att nämnderna kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar sker ytterligare satsningar inom bland annat skola och omsorg.
 • Kulturlov 2014-10-21
  Kulturlovet
  Nu är det dags för Kulturlovet i Tanums kommun. Roliga aktiviteter för barn mellan 7-12 år på höstlovet tisdag 28 oktober till torsdag 30 oktober mellan klockan 10.00 och 15.00 (vecka 44).
 • Ordförandeklubba 2014-10-21
  Nya kommunfullmäktige
  Under måndagskvällen 20 oktober sammanträdde nya kommunfullmäktige för första gången. Nytt presidie är:Ordförande Rune Hermansson (C)
  1:e vice ordförande Claes G Hansson (M)
  2:e vice ordförande Ronny Larsson (S)
 • Diabetesspruta 2014-10-20
  Information om diabetes 3 november
  För dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, yngre eller äldre, eller som har en funktionsnedsättning.
 • Startsidan webben 2014-10-20
  Information för alla - SKL:s webbplatsundersökning
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för sjätte året gjort en granskning av samtliga kommuners webbplatser. Tanums webbplats (tanum.se) får ett bra betyg i undersökningen visar resultatet, som offentliggjordes idag, 20 oktober.
 • Skogspromenad 2014-10-20
  Tanumskampen
  Höstens skogs- och tipspromenader är igång! Nästa tillfälle är söndagen den 26 oktober.Bullarens GOIF och Kvillebyns SK arrangerar dessa promenader.
 • EKG 2014-10-17
  Information om stroke 29 oktober
  För dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, yngre eller äldre, eller som har en funktionsnedsättning.
 • Del av Tanums-Rörvik 2014-10-17
  Granskning av detaljplan i Grebbestad
  Nu pågår granskning av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse längs Rörviksvägen, ca 1,5 km söder om Grebbestad centrum.Synpunkter ska lämnas senast 21 november 2014.
 • Almanacka 2014-10-15
  Politik i veckan
  Följ politiken här på tanum.se. Det här händer bland annat under vecka 43.
 • Spindeldiagram för finansiell profil 2014-10-14
  Finansiell profil för 2011-2013
  Tanum har under perioden förbättrat poängen i den finansiella profilen för samtliga perspektiv. Detta beror framförallt på bättre poäng för nyckeltalen budgetföljsamhet, kassalikviditet, genomsnittligt resultat under de tre åren och skattefinansieringsgrad av investeringar.
 • Möbler i utställningen TRANS 2014-10-13
  Galleri Ranrike
  TRANS - möbler och skulpturer17 oktober - 25 november 2014 Vernissage fredag 17 oktober klockan 14.00.
 • Hus och pengar 2014-10-09
  Jämförelse av taxor i Sveriges kommuner
  Varje år görs en jämförelse av taxorna i Sveriges alla kommuner. Jämförelsen omfattar el, fjärrvärme, avfall samt vatten och avlopp. Tanum har de högsta taxorna i landet.
 • Pengar 2014-10-08
  Utdelning ur fonder
  Omsorgsnämnden i Tanums kommun sköter utdelning av medel från fonder. Sista ansökningsdagen är 21 november 2014.
 • Seminarie, Attraktiva kommuner 2014-10-06
  Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling
  Välkomna till en seminariedag den 11 november i Trollhättan kring betydelsen av god offentlig miljö.
 • Pengar 2014-10-03
  Delårsbokslut augusti 2014
  Periodens resultat (januari-augusti)uppgår för kommunen till 18,8 mkr vilket är en försämring med 2,7 mkr jämfört med samma period 2013.
 • Tanums Shoppingcenter 2014-10-01
  Tanum Shoppingcenter 2014
  Lördagen den 15 november öppnar Tanum Shoppingcenter klockan 11.00 och invigningen sker klockan 12.00.