Tanums kommun
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet
 • Livskvalitet

Välkommen till Tanum!

Tanum är beläget i norra Bohuslän. Vi har en mångfald naturmiljöer representerade; kustland och skärgård, inland med jord-bruksmark, skogsområden och insjöar. Tanums hällristningar finns sedan 1994 med på Unescos världsarvslista. Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavet, invigdes 2009. Kommunen har cirka
12 300 invånare.​

RSS
 • Evert Taube 2015-02-27
  Musikskolan framför Taubemusik
  Välkomna att delta i firandet av Evert Taubes 125-årsdag! Vi uppmärksammar honom på Futura den 12 mars Kl. 19.00.Entré 50 kr. Fika 20 kr. Tanums musikskola
 • Omslag på broschyr om föreningsbidrag 2015-02-26
  Nu är det dags att söka föreningsbidrag
  Alla föreningar som är med i föreningsregistret och som har godkänts för kommunalt föreningsbidrag har möjlighet att ansöka om bidrag. Sista dag att ansöka är 31 mars 2015.
 • 2015-02-26
  Åke och Nancy Bergquists donationsfond
  Nu kan organisationer och föreningar som bedriver en fortlöpande verksamhet till välgörande, främst sociala, ändamål i Fjällbacka tätort söka medel ur Åke och Nancy Bergquists donationsfond.
 • Sedlar 2015-02-25
  Överskott för femtonde året i rad
  Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Årets resultat uppgår till 9,1 mkr. Det positiva resultatet beror främst på ökade skatteintäkter och statsbidrag, intäkter från fastighetsförsäljningar, lägre räntekostnader än beräknat samt att nämnderna visar bättre resultat än budgeterat.
 • Invigningen kl 13 den 25 februari 2015-02-25
  Invigning av kundcenter
  Invigningen av nya kundcenter den 25 februari drog mycket folk till kommunhuset i Tanumshede.Liselotte Broberg, kommunstyrelsens ordförande, invigningstalade och därefter berättade kanslichef Ida Aronsson Hammar om kundcenter. Kundcenter höll därefter öppet hus fram till klockan 16.30.
 • Johan och Lars-Eric Frendberg 2015-02-24
  Vi firar Evert Taubes födelsedag
  Den 12 mars skulle Evert Taube ha fyllt 125 år om han levat. Därför skall vi fira Evert med sång och musik, mat och gemenskap. Våra ciceroner är vissångarna Lars-Eric & Johan Frendberg.
 • Eva Lindskog Johansson 2015-02-23
  Eva - kommunens hälsoutvecklare
  Tanums hälsoutvecklare är inriktad på det friska. Allt det som bidrar till hälsa ska få goda chanser att utvecklas.-Det du fokuserar på fylls du av. När vi fokuserar på det väl fungerande, det som får oss att må bra och verksamhet att fungera väl, så får vi mer av det, säger Eva Lindskog Johansson.
 • Barnteater 2015-02-19
  Fler än ett kulturarrangemang om dagen
  Under 2014 arrangerade Tanum Kultur & Fritid genom biblioteken och kulturverksamheten 375 kulturprogram, mer än ett om dagen! Av dessa var 236 riktade till barn och unga. Bland arrangemangen finns sagostunder, bokprat, bokade gruppbesök, workshops, föredrag, konserter, teater och film. 
 • Folksamling 2015-02-19
  Befolkningen ökade under 2014
  Statistiska Centralbyrån (SCB) har nu redovisat befolkningen per den 31 december 2014. Befolkningen i Tanums kommun uppgick vid årsskiftet till 12 346 personer. Det är en ökning med 43 personer jämfört med föregående årsskifte. Ökningen utgörs av ett positivt flyttnetto med +74 personer. Födelsenettot uppgår till -31 personer.
 • Tångbröd 2015-02-17
  Nya recept med tång
  Nu har vi utökat vår receptbank med recept på ett gott tångbröd, marinerad knöltång och svarta linser med blåstångsknoppar. Vi har fått låna recepten från Catxalot, ett företag som har tångsafaris, workshops och är certifierade enligt Njord. Kika in och låt dig inspireras, kanske hittar du en ny favorit? Till receptbanken.
 • Hälsoenkät 2015-02-16
  Hjälp oss att besvara enkät om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor
  I dagarna kommer flera av oss som bor i Tanums kommun att få enkäten ”Hälsa på lika villkor” i brevlådan. Enkäten innehåller frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och är av stor betydelse för att kunna följa hälsoutvecklingen över tid och planera för olika folkhälsoinsatser.
 • Förälder och barn 2015-02-10
  Vill du utvecklas i din föräldraroll?
  Möteshuset och Familjecentralen erbjuder föräldragrupper i vägledande samspel. Vägledande samspel är ett förebyggande, hälsofrämjande och relationsbaserat program som fokuserar på det positiva samspelet. Vi kommer bland annat att prata om föräldrarollen, anknytning, gränssättning och självkänsla.
 • Louise Thunström och Dan Andersson 2015-02-05
  BRÅ - stöd till grannsamverkan
  Mer information och stöd till satsningar på grannsamverkan som ett sätt att minska stölder och inbrott. Det är en nyhet i årets åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i kommunen.
 • 2015-01-28
  Fiber i centrala Tanumshede?
  Tanums kommun diskuterar fiberutbyggnad i de större orterna i kommunen med olika fiberentreprenörer. Så även för Tanumshede. I norra Tanumshede och på Vinbäck finns fiberföreningar. Nu avser vi att undersöka intresset för fiberanslutning i centrala Tanumshede.
  Läs mer och gör en intresseanmälan här.
 • Resö 3:12, 3:13 2015-01-23
  Pågående samråd
  Nu pågår programsamråd av detaljplanen för Resö 3:12, 3:13 med flera. Möjlighet att yttra sig över planen finns under samrådstiden 23 januari till och med 3 mars 2015.
 • Tecknade landskap, konstverk av Gunilla B Blomstrand 2015-01-22
  Galleri Ranrike
  Gunilla B BlomstrandMina tecknade landskap och lite textil23 januari - 3 marsVernissage fredag 23 januari klockan 14.00.