Olyckor och kriser

Olycksfall

Barn och elever i kommunens skolor omfattas av den kommunala olycksfallsförsäkringen. Försäkringen gäller även personer i familjehem/kontakthem samt omsorgstagare i gruppboenden. Försäkringen gäller heltid - dygnet runt. Försäkring finns också för vissa andra grupper, till exempel elever i komvux/SFI, omsorgstagare i dagverksamhet, frivilligarbetare samt gode män. Denna försäkring gäller under verksamhetstid/skoltid. Observera att försäkringen enbart gäller olycksfall enligt de villkor som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom. Som förälder rekommenderas du att kontakta ett försäkringsbolag för att få råd om kompletterande barn-/ungdomsförsäkring.

Protector är sedan 1 januari 2016 ny försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen, alltså den försäkring som bland annat täcker in barn i förskola, skolelever, personer i familjehem med mera. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevetPDF (pdf, 90.1 kB). Skadeanmälan görs på försäkringsbolagets hemsida www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (tryck Anmäl skada/Person/Kommunolycksfall)

Tidigare försäkringsgivare

Händelse som inträffat före 1/7 2006 anmäls till Trygg-Hansa, tel 077-11 11 500.

Händelse som inträffat mellan 1/7 2006-30/6 2010 anmäls till AIG Europé, tel 08-506 920 80.

Händelse som inträffat mellan 1/7 2010-31/12 2015 anmäls till Länsförsäkringar, tel 031-63 23 75.

Försäkringshandläggare på Tanums kommun är Peter Husberg, telefon 0525-181 02.

Krishantering

Om något allvarligt händer har varje skola en plan för hur krisen ska hanteras. Barn- och elevhälsans personal finns tillgängliga som stöd för rektor och personal.

Om större händelser inträffar, som gäller flera skolor, blir det en fråga för förvaltningsledningen och det kan bli aktuellt att kalla in Krisstödet/POSOM-gruppen (Psykiskt och socialt omhändertagande).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-182 50

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede