Olyckor och kriser

Olycksfall

Barn och elever i kommunens skolor omfattas av den kommunala olycksfallsförsäkringen. Försäkringen gäller även personer i familjehem/kontaktfamilj samt omsorgstagare i gruppboenden. Försäkringen gäller heltid - dygnet runt. Försäkring finns också för vissa andra grupper, till exempel elever i komvux/SFI, omsorgstagare i dagverksamhet, frivilligarbetare samt gode män. Denna försäkring gäller under verksamhetstid/skoltid. Observera att försäkringen enbart gäller olycksfall enligt de villkor som anges i upprättat försäkringsbrev. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom. Som förälder rekommenderas du att kontakta ett försäkringsbolag för att få råd om kompletterande barn-/ungdomsförsäkring.

Sedan den 1 januari 2021 är Svedea ny försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen, alltså den försäkring som bland annat täcker in barn i förskola, skolelever, personer i familjehem med mera.

Försäkringsbesked - Kollektiv olycksfallsförsäkring för Tanums kommun Pdf, 786.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid skada ska skadeanmälan snarast göras via webbanmälan eller sändas till:

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida www.svedea.se/foretagsforsakring. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbanmälan av olycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon 0771-160 199 eller via e-post skadorforetag@svedea.se

Tidigare försäkringsgivare

Händelse som inträffat mellan 1 januari 2016-31 december 2020 anmäls till Protector, telefon 08-410 637 00

Händelse som inträffat mellan 1 juli 2010-31 december 2015 anmäls till Länsförsäkringar, telefon 031-63 23 75.

Händelse som inträffat mellan 1 juli 2006-30 juni 2010 anmäls till AIG Europé, telefon 08-506 920 80.

Händelse som inträffat före 1 juli 2006 anmäls till Trygg-Hansa, telefon 077-11 11 500.

Mer information eller frågor

Försäkringshandläggare på Tanums kommun är Peter Husberg, telefon 0525-181 02.

Krishantering

Om något allvarligt händer har varje skola en plan för hur krisen ska hanteras. Barn- och elevhälsans personal finns tillgängliga som stöd för rektor och personal.

Om större händelser inträffar, som gäller flera skolor, blir det en fråga för förvaltningsledningen och det kan bli aktuellt att kalla in Krisstödet/POSOM-gruppen (Psykiskt och socialt omhändertagande).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 31 Tanumshede