Ordningsregler

  • Alla visar varandra respekt
  • Alla håller tider, visar varandra hänsyn och skapar studiero
  • Alla är rädda om skolans, sin egen och andras utrustning
  • Skolan är en vålds- och drogfri miljö

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gymnasieverksamhet

Helen Larsholt
Rektor
Tel. 0525-185 05

Ann-Brit Oseland-Karlsson
Biträdande rektor
Tel. 0525-181 99

Ola Steen
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 0525-182 30

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede