Synpunkter, klagomål och tips på övrig verksamhet

Vad tycker du om verksamheten i Tanums kommun?

Vi vill veta vad du tycker om verksamheten i Tanums kommun.

Synpunkter, klagomål och tips ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

Hur gör jag?

Du kan skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst. Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller personliga möten. Via kommunens kundcenter på 0525-180 00 kan du få hjälp att hitta rätt person.

Till e-tjänsten för synpunkter
Synpunkter om kommunens verksamheter (tanum.se) Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina synpunkter

Om du lämnat namn, adress och telefonnummer (nödvändigt om du vill ha svar) kommer du inom två arbetsdagar att få en bekräftelse på att din synpunkt är mottagen. Om din fråga blir ett ärende kommer du även i bekräftelsen att få information om diarienummer, handläggare samt eventuell vidare ärendegång.

Om du inte blir nöjd med svaret

Om du inte är nöjd med svaret ska - på din begäran - dina synpunkter gå vidare till överordnad chef.

OBS!

Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska heller inte användas vid felanmälan.

Handlingar som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar och är som regel oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock skyddas av sekretess.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede