Ordningsregler skolskjuts

Innan ditt barn börjar åka skolskjuts kan det vara bra att ta del av informationsfilmer och material från skolskjutsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., det är korta filmer som visar hur och vad man ska tänka på när man åker skolsjuts.

Ordningsregler för en säkrare skolskjuts

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet följer de ordningsregler som gäller ombord på skolskjutsen. Om dessa inte följs kan barnet bli avstängd från skolskjuts.

Innan påstigning

 • Kom i tid till hållplatsen.
 • Lek inte vid hållplatsen.
 • Påstigning ska ske lugnt. Trängs eller knuffas inte när du går på bussen.
 • Använd reflex under den mörka årstiden.

Under färd

 • Chaufförens regler gäller på bussen.
 • Du ska sitta bältad på din plats under färd. Du får inte lämna din plats eller lossa bältet förrän bussen har stannat vid hållplatsen.
 • Väskor ska förvaras under sätet eller vid fötterna.
 • Använd hörsnäcka/lurar eller ha på ljudlöst om du använder mobil.
 • I bussen används normal samtalston, skrik inte till varandra.
 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen.

Efter avstigning

 • Avstigning ska ske lugnt. Trängs eller knuffas inte när du går av bussen.
 • Om du måste korsa vägen efter avstigning ska du vänta till bussen har lämnat hållplatsen.

Skadegörelse och kränkning

 • Den som orsakar skada på skolskjutsfordonet är ersättningsskyldig och ska ersätta skadan.
 • All skadegörelse polisanmäls.
 • All kränkning som sker på skolskjutsfordonet ska rapporteras och allvarlig kränkning kommer att polisanmälas.

Skadeståndslag (1972:207)

Kap 2, 1 §
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Lag (2001:732).

Kap 2, 3 §
Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:732).

Kap 3, 5 §
En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta
1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, och
2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 §. Lag (2010:704)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede