Kvälls-sfi en möjlighet

Svenskastudier på kvällstid är deras enda möjlighet.

På dagarna arbetar de på olika håll, i både kommunal och privat tjänst. En kväll i veckan  är det svenska för invandrare (sfi) på Campus Futura som gäller.

-De är fantastiskt engagerade, berömmer sfi-pedagogen Dan Bohlin sina elever från många olika länder, bland annat Syrien.

Dan Bohlin, sfi-pedagog, med några av eleverna vid en fikastund

En fikarast ger energi för återstoden av tretimmarspasset. Den här kvällen ska eleverna testa ett gammalt nationellt prov, för att se om någon kan gå vidare och göra ett regelrätt prov i till exempel svenska D, som motsvarar kraven i årskurs sex. Vid bordet, från vänster: syrierna Hazem Zahalan,  Khalaf Almahamed, Saad Awed, pedagogen Dan Bohlin, Moassa Alzir och Hamza Alswaid.

Hans ambition är att hjälpa sina elever till en korrekt svenska. Bra studieteknik och verktyg för studier på egen hand ser han som en nyckel.

-Det kan räcka med en liten stund varje kväll, säger han, väl medveten om att många av eleverna också har en familj som de ska räcka till för.

-Det blir åtta-tio nya ord varje dag, berättar Moassa Alzir.

Orden fångar han upp både på jobbet och genom att läsa skönlitteratur.

Kallifatides

Den så kallade Inläsningstjänsten, som kommunen erbjuder, ger möjligheter att läsa böcker och lyssna på inläst text i den egna telefonen.

En av böckerna är Mödrar och söner, av Theodor Kallifatides, i en version på lätt svenska.

-Vad handlar texten om? Några svåra ord?, frågar Dan Bohlin klassen.

Jo, plikt är ett ord som kräver en förklaring.

Men för att kunna uppfatta innehållet är det inte nödvändigt att förstå varje enskilt ord.

-Men hejda er gärna! Lyssna en gång extra på en mening och säg den en gång själv!, uppmanar Dan Bohlin.

Kallifatides är ett gott föredöme, inte bara för sitt sätt att hantera svenska språket, utan också genom sin bakgrund.

-Han var ungefär i er ålder när han kom till Sverige från Grekland, berättar Dan Bohlin.

Dan Bohlin, sfi-pedagog, och hans elever

Dan Bohlin vill hjälpa sina
arbetande elever så att de även
kan studera själva, hemma.
Närmast kameran Asenku
Defage, Liali Madi och Khalaf
Almahamed.

Digitalt fokus

Inläsningstjänsten är ett av två viktiga, digitala hjälpmedel i studierna. Det andra är ”Swedish on line”. På sweol.com går det att exempelvis träna glosor, både stavning och uttal.

-Vi har fokus på digitala verktyg, något som också Skolverket vill, säger Dan Bohlin.

Men sfi-eleverna arbetar också med tryckta texter, till exempel faktatexter som blir utgångspunkt för samtal och skrivuppgifter.

Dan Bohlin kommer närmast från sfi i Uddevalla, där han även undervisat på gymnasienivå i tio år. Som sfi-pedagog på dagtid i Tanumshede såg han med sorg hur en del elever måste sluta när de började jobba. Därför har han engagerat sig i kvälls-sfi.

Liali Madi och Asenku Defage

Palestinskan Liali Madi, till vänster,
och etiopiskan Asenku Defage är
glada över den hjälp de får av
Tanums kommun med att komma
till rätta i det ny landet. Tacksam-
heten gäller inte minst språkunder-
visningen.

”Duktig”

-Dan är snäll och duktig, säger Liali Madi, palestinsk sjuksköterska, som behöver bli bra på svenska för att kunna utöva sitt yrke här.

Nu arbetar hon i Tanums äldreomsorg, i likhet med flera studiekamrater på en så kallad extratjänst i kommunen.

Arbete ger också språkträning. Frane Dolic, från Kroatien, och David Make, med ursprung i både Österrike och England, är arbetskamrater på Grebbestad Fjorden.

-Vi pratar svenska på jobbet, men det är jättebra att kunna gå hit på kvällen, säger Frane.

Positiva intryck av kommunen, till exempel från släktingar bosatta i kommunen och utsikter att få arbete inom barn- och äldreomsorg, restaurang och bygg är enligt Camilla Söderlund skäl till att nyanlända söker sig hit. Vi har också många arbetsinvandrare, från exempelvis Polen, Lettland och Kroatien.

För att få gå på sfi krävs antingen uppehållstillstånd, de flesta har permanent, eller medborgarskap i EU.

Man anmäler sig till Camilla Söderlund via e-post camilla.soderlund@tanum.se.

Grundläggande kunskaper i svenska krävs för yrkesutbildning och andra studier på gymnasienivå, men arbete och försörjning måste ibland gå före studier. Då är kvälls-sfi ett alternativ.

-Svenskan är viktig på arbetsmarknaden - och för att få ett bra liv här, summerar Camilla Söderlund.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

SFI, Svenska för invandrare

Camilla Söderlund

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede