Skolskjuts och elevresor

Grundskola

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts om skolvägens längd mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola eller hållplats överstiger kilometergräns enligt nedan. Med skolväg avses kortaste användbara väg mätt från hemmet till skolan eller från hemmet och tilldelad hållplats. För elev i förskoleklass och årskurs 1 är kilometergränsen 2 km och för elev i årskurs 2-9 är kilometergränsen 3 km.  

Ansökan om skolskjuts inför läsår 2021/2022
Ansökan om skolskjuts görs via portalen för vårdnadshavare på tanum.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Man söker skolskjuts för respektive barn varje läsår.

Du kan ansöka om skolskjuts redan nu men det är viktigt att du ansöker senast den 30 april för att få ett beslut om skolskjuts inför höstterminen 2021. Ansökningar som kommer in efter den 30 april hanteras löpande, men kan inte garanteras ett beslut före höstterminens skolstart.

Har du frågor kring ansökan och beslut kan du skicka meddelande i vårdnadshavarportalen till skolskjutshandläggare. Du kan även ringa till Kundcenter 0525-180 00.

Vid prövning av skolskjuts för enskild elev ska vägen bedömas utifrån farbarhet, sikt, trafikintensitet med mera. För vissa vägar inom kommunen gäller särskilda restriktioner som innebär att elev får gå endast korta sträckor längs med dessa vägar.

Skolans sluttid har i många fall förändrats så att alla elever slutar samtidigt. Rätten till skolskjuts gäller endast till och från skola, och alltså inte till och från fritidshem.

I Skolskjutsreglementet kan du läsa vilka regler som gäller för skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan.

Prata med ert barn om att:

• Stå på rätt sida av vägen när bussen kommer.
• Var vid hållplatsen i god tid.
• Använda reflexväst under den mörka årstiden.
• Vid avstigning stå kvar vid hållplatsen tills bussen åkt i väg.

Skolskjutsrutter hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För elever som åker buss med 900-linjer utfärdas inget busskort. Busskort utfärdas endast till de elever som transporteras med 800-linjer. I fall där enskilda elever åker med både 800- och 900-linjer kommer ett busskort att utfärdas.

Gymnasium​

Skolskjutsreglementet beskriver även regler för gymnasieelevers resor och hur man söker bidrag för dessa. Som gymnaiseelev under 20 år, skriven i Tanums kommun, har man rätt att få skolkort/kontantbidrag om avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 km. I e-tjänst- och blankettarkivet hittar du ansökningsblanketter för skolkort eller kontantbidrag och anslutningsresebidrag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsrutter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutiner vid inställd buss på grund av väderförhållanden Pdf, 44.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 44.5 kB)