Uppåt för grundskolan

Slutbetygen från grundskolan i Tanums kommun har förbättrats avsevärt. Det framgår av färsk statistik från Skolverket.

Drygt 88 procent av de nior som gick ut i våras var behöriga att söka till gymnasiet. Det är tio procentenheter mer än 2017.

Dessutom har niornas betyg, mätt i det så kallade meritvärdet, förbättrats på båda högstadieskolorna. På Tanumskolan är det särskilt pojkarna som höjt sina värden rejält, ett resultat som till stor del kan förklaras av ett antal mycket studiemotiverade pojkar men beror också på andra omständigheter.

Elever tar ett glädjeskutt över resultaten.

De trivs på högstadiet. Samuel Nielsen, Viktor Bäck, Jakob Gebühr, Denice Edsberger och Selma Ljunggren gör ett glädjeskutt vid Tanumskolans entré.

Ett medvetet arbete med elever som behöver extra hjälp är en framgångsfaktor. Ambitionen är att fånga upp dessa elever så tidigt som möjligt.

Hitta lösningar

En del inser inte förrän i nian hur viktigt det är att bli godkänd i det antal ämnen som krävs för att söka önskat gymnasieprogram.

-Då är det viktigt att vi som pedagoger uppmärksammar detta och i samverkan med eleven hittar lösningar som gör att eleven når kunskapskraven. Det blir ett intensivt arbete med varje enskild elev men det ger effekt, säger Kerstin Dahlberg Sträng, specialpedagog på Tanumskolan.

-Vi har blivit mycket bättre på extra anpassningar för elever som behöver det och jobbar effektivare med det särskilda stöd som kan sättas in, tillägger Yvonne Engblom, förstelärare på Tanumskolan.

Tanumskolans förbättringsarbete har lett till ökad samsyn, tydligare struktur och ordning i arbetet. Skolan har två arbetslag och varje elevs undervisning sker så mycket som möjligt inom ett och samma lag.

Nöjda lärare, rektorer och förvaltningschef över resultaten i Skolverkets undersökning.

-Att en elev blir behörig till gymnasiet betyder så mycket, säger förvaltningschef Lina Magnusson, till höger. Att andelen behöriga ökat med tio procentenheter är ett resultat som glädjer även, från vänster, Kerstin Dahlberg Sträng, specialpedagog, Sven-Eric Ohlsson, rektor, Yvonne Engblom, förstelärare, och Ulrika Björnberg, rektor.

Lagarbete

Ett gott samarbete mellan alla som arbetar med eleverna, skolledning, lärarkollegium, elevhälsa etcetera, framhålls.

-Vårt arbete är verkligen ett lagarbete, säger Lina Magnusson, sedan augusti ny chef för kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Sven-Eric ”Svea” Ohlsson, rektor på Hamburgsundskolan, nämner särskilt den studiehandledare, med ursprung i Syrien, som blivit en viktig länk mellan arabisktalande elever och ämneslärare.

En stor del av Hamburgsundskolans elever har utländsk bakgrund, i våras var det en fjärdedel av niorna, och det har krävt ökade resurser för undervisningen i svenska som andraspråk och i modersmålsundervisning.

Undvika utanförskap

Sven-Eric Ohlsson understryker skolans betydelse för integrationen av nyanlända:

-Gymnasieutbildning är en nyckel som gör det lättare att undvika ett utanförskap.

Trots Hamburgsundskolans särskilda utmaning visar Skolverkets statistik en vändning uppåt i fråga om både gymnasiebehörighet och meritvärde. Förklaringar som rektorn anger är en kontinuitet i verksamheten som bäddar för goda samverkansformer och ett fokus på ämneslag, som exempelvis kan innebära en schemaläggning med extra lärartid i matteundervisningen.

-Och engagerade lärare med intresse för varje individ!, påpekar Sven-Eric Ohlsson.

Fakta: Nästan bara plus

Skolverkets statistik för niorna på de båda högstadieskolorna läsåret 2017/18. Läsåret 2016/17 inom parentes.

Tanumskolan, 83 elever.

  • Andel behöriga till gymnasiet (yrkesprogram): 89,2 (78,7) procent.
  • Genomsnittligt meritvärde, 17 bästa ämnesbetygen: 217,7 (194,3).
  • Andel med minst godkänt i alla ämnen (kunskapskraven): 75,9 (64,0) procent.

Hamburgsundskolan, 43 elever

  • Andel behöriga till gymnasiet (yrkesprogram): 86,0 (78,8) procent.
  • Genomsnittligt meritvärde, 17 bästa ämnesbetygen: 233,3 (221,4).
  • Andel med minst godkänt i alla ämnen (kunskapskraven): 69,8 (78,8) procent.

Genomsnitt i riket för de tre kategorierna: Behörighet 84,4 procent, meritvärde 228,7 och godkänt i alla ämnen 75,7 procent.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede