Satsning på fortbildning ska utveckla förskolan

Barns nyfikenhet och utforskande av omvärlden kan ge förskollärare ledtrådar för utveckling av pedagogiken. Förutsättningen är dokumentation och diskussion.

Karin Alnervik, en auktoritet på området dokumentation och utveckling i förskolan, föreläste i måndags för cirka 80 personer, förskolepersonal och chefer, samlade på Futura i Tanumshede, ett inslag i en fortbildningssatsning inom förskolan.

-Det är väldigt viktigt att vara nyfiken på vad barnen intresserar sig för, så att de kan uppmuntras och få nya utmaningar, säger Alnervik.

Hon betonar att det inte handlar om att vara en passiv pedagog, som står vid sidan om och antecknar, utan om att vara med barnen när de utforskar sin omvärld.

-Att försöka förstå världen är ju vad barn gör.

Karin Alnervik, fil dr i pedagogik, talade om vikten av att vara nyfiken.Förstora bilden

Karin Alnervik, fil dr i pedagogik, talade om vikten av att vara nyfiken.

Instrument

Genom en systematisk dokumentation och diskussion får förskolan enligt detta koncept ett instrument att utveckla en verksamhet baserad på barnens egna kreativitet och vetgirighet.

Tanums kommun har sedan länge beslutat arbeta med pedagogisk dokumentation.

-Men att arbeta så här är rätt så komplicerat och kräver mycket tid för reflexion i kollegiet och med barnen, säger Margareta Kostovska, förskolechef på Barnkullen.

Hon satte stort värde på att ännu en gång få lyssna på Alnervik.

-Föreläsningen gav massor av nya tankar och vi började redan direkt efteråt prata om vad vi vill göra.

Förskolepersonal som lyssnar på föreläsningenFörstora bilden

Ett 80-tal personer från förskolor i norra
Bohuslän lyssnade på en föreläsning i
Futura om pedagogisk dokumentation
som ett sätt att utveckla verksamheten.

Samverkan

Föreläsningen ingick i en av de tre högskolekurser som erbjudits förskolepersonal i Tanums kommun och som genomförs i samverkan med Högskolan Väst och grannkommunerna Strömstad, Munkedal och Sotenäs. Kurser och litteratur bekostas av statliga medel, via satsningen Förskolelyftet.

Utöver kursen ”Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete” avslutas i vår också kursen ”Flerspråkighet och interkulturalitet”, förlagd till Strömstad.

-Där betonas att alla barn bär med sig en kultur till förskolan, oavsett varifrån de kommer, och att vi ska tänka mer på det än på olikheter, berättar Margareta Kostovska.

I vardagen kan det handla om allt från att ta vara på barnböcker från olika kulturer, se över innehållet i utklädningslådan och i samtal om resor inse att de för barnen kan vara lika spännande även om målet är nära och inte i fjärran land.

Ett lyft

I höst startar kursen ”Naturvetenskap och teknik i förskolan”, även den på kvartsfart (7,5 högskolepoäng).

-Kursen har lockat väldigt många deltagare och kommer nog att få särskilt stort genomslag i verksamheten, förutskickar Karin Gabrielsson, utredningssekreterare på barn- och utbildningsförvaltningen, som tror att fortbildningssatsningen över huvud taget blir ett lyft för Tanums förskolor.

-En väldigt bra satsning och en förmån att högskolan kommer hit, säger Margareta Kostovska.

Fakta:

Karin Alnervik är fil dr i pedagogik. Doktorsavhandling: ”Men så kan man ju också tänka! Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan.

Forskar och undervisar på Högskolan i Jönköping.

Driver tillsammans med maken Per Alnervik HallonEtt, Reggio Emilia-inspirerad förskola på tre platser i Jönköpings kommun.

Begreppet pedagogisk dokumentation har utvecklats av professor Gunilla Dahlberg, Stockholms universitet, med inspiration från dokumentationsarbetet i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede