Mycket trä i nybyggd skola

Nytt läsår men också nybyggd skola blir det för 204 elever på Tanumskolan. Generösa ljusinsläpp och en utformning med mycket trä präglar nybygget.

Rektor Ulla Elowson och projektledare Thomas Carlsson i nedre hallen vid trätrappan.

-Här är en så lugn atmosfär, säger rektor Ulla Elowson, som slagit sig ned i nedre hallen med projektledaren Thomas Carlsson. Trä är ett dominerande material och fötter utan uteskor ett påbud. I bakgrunden infällda, öppna klädskåp.

-Den vackraste skolan av alla jag varit i, säger rektor Ulla Elowson.

Ljuset flödar fritt i flera stråk tvärs genom byggnaden och det finns påfallande mycket trä. Väggarna i hallarna är klädda av panelbrädor med varierande bredd och golvet är i furu.

Glasad gångbro med färgad film på fönstren.Förstora bilden

En glasad gångbro förbinder
nya skolhuset med det gamla,
där bland annat matsalen
finns. Film på fönstren ger
spektakulära färger.

Ljuset flödar genom fönster och glasade dörrar.Förstora bilden

Varje plan har fyra stråk där
ljuset kan flöda genom fönster
och glasade dörrar. Tanums
kyrka är i blickfånget från
detta grupprum.

Inneskor eller strumpläst är det som gäller, för att skona golven men också för att minska städbehov och buller.

Ljudmiljön har överlag ägnats stor omsorg i bygget. Under träpanelen finns exempelvis ett ljuddämpande skikt.

I hallarna är det förvaringsskåp för eleverna. På första våningen, hemvist för de yngsta eleverna och klass 1-6 (särskola), är även förvaringshyllorna i trä.

Flexibelt

Hallarna är tänkta som plats för studier och läsning, för filmvisning på stor duk eller bara som en plats att vistas på, både under skoltid och efter, då en del lokaler blir fritidshem.

Rejäla ytor kan ge plats för soffor.

-Vi har kämpat för att få behålla hallarnas storlek, säger projektledare Thomas Carlsson med ett leende.

Många anspråk på utrymmen samsas om nybyggets drygt 1 800 kvadratmeter, fördelade på två plan förbundna med trappa och hiss.

Laddskåp för surfplattor.Förstora bilden

Laddskåp för elevernas surf-
plattor och handfat hör till
utrustningen i klassrummen.

Arbetsrum för lärare.Förstora bilden

Arbetsrum för lärare, med elva
arbetsplatser och avgränsat
samtalsrum.

Här finns elva klassrum, varav tio med plats för 30 elever.

-Men antalet brukar vara 20-25, säger Ulla Elowson.

Grupprum, totalt tolv, kan vid behov slås samman till klassrum.

Flexibilitet har varit ett ledord.

-Vi vet ju inte hur morgondagens skola ser ut, säger rektor.

Uteklassrum

Alla rum är låsta, med ett system utan nycklar. Med glas i dörrarna ges det ändå ett öppet intryck. Låsen, som personalen öppnar med taggar, är ett led i säkerhetstänkandet. Många utrymningsvägar är ett annat.

Toaletterna, alla enskilda, kan låsas med enkla handgrepp. Standarden är hög, med vägghängda stolar och klinkers på väggar och golv.

Utemiljön är genomtänkt. Skolgården nedanför gamla skolan rustades upp i fjol. Iögonenfallande i nya delen är en träbyggnad, ett långhus inspirerat av byggen i såväl bronsålders- som vikingaby i kommunen och tänkt att användas både som uteklassrum och skydd mot regn och sol.

Lekplats på skolgården.Förstora bilden

Denna hinderbana på skol-
gården skissades av en elev
som nu går i nian. Eleverna har
under planeringens gång bi-
dragit med många idéer.

Långhuset på skolgården.Förstora bilden

Projektledare Thomas Carlsson,
till vänster, lovordar samarbe-
tet med totalentreprenören
Erlandsson Bygg och Ulf Sör-
kvist, ansvarig för det omfatt-
ande markarbetet. Dit har även
hört detta skolgårdbygge, ut-
fört av bland annat en snickare
med båtbyggarkunnande. 

Skolans ettor ska, för andra året, vara på Vitlycke en dag i veckan och det finns tankar om utökad utomhuspedagogik även på hemmaplan.

Större matsal

En tillbyggd matsal är en annan del av storsatsningen på Tanumskolan. Köket har också genomgått en stor uppgradering, med renovering av gamla delen och tillbyggnad, som ger bättre arbets- och förrådsutrymmen. Utrustning, som diskmaskin och frysar, har också förnyats.

Matsalen blir större och ljusare.Förstora bilden

Sista arbetena med den utvid-
gade matsalen. Upphöjda delen
har utökats och fått en glas-
vägg.

Utvändiga arbeten vid kök och matsal hör till det som blir klart i september.

-Det har varit stressigt för entreprenörerna att klara allt till skolstart, säger Thomas Carlsson.

En del möblering och andra kompletteringar får ske efterhand.

-Men i det stora hela är det en fungerande skola eleverna kommer till, lovar Ulla Elowson, som förstärkt bemanningen för att underlätta starten i de nya lokalerna.

Familjen Karlsson kikar på skolgården, emil ska börja i förskoleklass i nya skolan.Förstora bilden

Emil Karlsson ska börja i för-
skoleklassen i nya skolan. Han
tycker det ska bli spännande,
berättar mamma Elin. Pappa
Örjan och lillebror Arvid är med
och tar en titt på skola och
skolgård, där det bland annat
finns en bokstavsorm.

Invigning med elever, personal och politiker hålls på skolstartsdagen 19 augusti.

I början av september blir det föräldramöte med visning av lokalerna.

Nybygget har väckt uppmärksamhet.

-Kanske är det därför jag fått ovanligt många samtal om nya elever..., säger Ulla Elowson.


Vaktmästare Dan Carlsson sitter i en av de nya stolarna.Förstora bilden

Arbetet med inflyttningen,
bland annat flytt av 400 lådor
från Hedeskolan, har inte med-
gett så många pauser för vakt-
mästare Dan Carlsson men här
provsitter han en av de nya
kontorsstolarna. Flertalet
möbler i skolan är nya.

Projektledare Thomas Carlsson och rektor Ulla Elowson hälsar välkommen i en av fyra entréer.Förstora bilden

Projektledare Thomas Carlsson
och rektor Ulla Elowson väl-
komnar till Tanumskolans nya
byggnad där eleverna hänvisas
till fyra olika entréer, något
som är tänkt att bidra till en
lugn skolmiljö.

Mer om nya skolan:

Plats för 325 elever, från förskoleklass till och med sexan.

Två fritidshem, Eftis för elever i 4-6 och Korallen för F-1. Kvar i gamla skolan är Kotten för elever i 2-3. Hedeskolan blir nu en renodlad förskola.

Solceller på taket ger el motsvarande husets grundförbrukning. Närvarostyrd belysning i många rum. Fjärrvärme.

Färgsättning i ljusa kulörer invändigt, träfasader i rött och ockra.

Kostnad: Ny låg- och mellanstadieskola med skolgård, ombyggnad befintlig skolgård, ny entré befintlig skola, ombyggnad av Skolgatan, ny parkering, med mera, beräknad kostnad 63,3 mkr.

Om- och tillbyggnad av kök, tillbyggnad och tillgänglighetsanpassning av matsal och nytt källsorteringshus beräknad kostnad 20,6 mkr.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede