Kulturpoolen blir nav för kultur i skolan

Nystartade kulturpoolen ska bidra till fler kulturupplevelser och mer skapande verksamhet i Tanums skolor.

-Kulturen har en viktig roll i skolan. Den erbjuder fler vägar att nå läromålen. Det finns mycket forskning som visar hur till exempel bild, musik och dans främjar inlärningsförmågan, även i ämnen som inte berörs direkt, säger Petter Öhnell, nyanställd samordnare i kommunala projektet kulturpoolen.

Målning på skolväggFörstora bilden

Pedagogisk och dekorativ målning på en skolvägg i Grebbestad, ett resultat av ett samarbete mellan skola och kulturskapare som kommunen nu vill se mer av.

-Kultur är bra för ungarna, helt enkelt, säger kultur- och fritidschef Eva Pettersson som mejslat fram idén om en kulturpool tillsammans med kulturskolechefen Per Lagerberg

Barn och ungdomar får tillgång till fler språk och uttrycksformer än de som bygger på orden. Kultur har betydelse för elevers hälsa och välbefinnande, något som visas av folkhälsorådets stöd av projektet.

Petter Öhnell och kulturpoolen ska fungera som knutpunkt i ett nät, som binder samman skolans pedagoger med bildkonstnärer, musiker, dansare och andra utövare, och som samlar de ekonomiska resurserna.

Petter ÖhnellFörstora bilden

Petter Öhnell, samordnare i kul-
turpoolen, som ska underlätta
och stötta pedagogernas arbete
med kultur i skolorna.

Många proffs

Mängden professionella kulturskapare i kommunen, inom olika genrer, ses som en mycket stor tillgång.

-Tanum har extremt bra förutsättningar för ett projekt som detta, säger Öhnell.

-Var om inte i Tanums kommun kan skolan använda närheten till kulturarbetare, instämmer Eva Pettersson.

I Petter Öhnells uppdrag ligger bland annat att hjälpa skolan att se möjligheterna i arbete med kultur och konst och att hitta de professionella krafter som kan medverka.

Hjälp att ta fram genomtänkta projekt, genomföra och följa upp dem är andra viktiga uppgifter för samordnaren, som också ska vara en förmedlare av inspiration och information.

-Kulturpoolen blir ett nav, säger han.

Gerlesborgsskolan

Förutom resurser i kommunens egna verksamheter är det statliga stödet till skapande skola-projekt viktigt. För detta läsår har kommunen fått totalt 110 000 kronor.

En tillgång är även samarbetet med Gerlesborgsskolan, som av kommunstyrelsen fått ett med 100 000 kronor utökat årligt bidrag. Summan är öronmärkt för barn- och ungdomsverksamhet i samverkan med kommunen, i första hand kulturpoolen.

-Jag tror att vi, med all den kompetens som finns i kommunen, ganska fort kan göra mycket, sammanfattar Öhnell.

Gemensamma mallar för skolprojekt och möten med pedagoger och rektorer är uppgifter han prioriterar till en början. Kontakter välkomnas.

-Jag vill forma poolen efter de önskemål som finns i skolan.

Bildar grupp

En grupp med pedagoger och kulturskapare ska bildas för ett långsiktigt arbete med planering och metodutveckling.

Fortbildning för pedagoger och seminarier är också något kulturpoolen kan komma att medverka till.

Förhoppningen är att poolen ska bestå och växa efterhand, i takt med behoven. Första läsåret är tänkt att ge en bild av de möjligheter som finns att utveckla kulturen i skolan.

Fakta kulturpoolen:

Projekt utarbetat i samverkan mellan kultur- och fritidsavdelningen och musikskolan.

Genomförs med hjälp av 150 000 kronor från Folkhälsorådet.

Omfattar i första hand grundskolan, inklusive förskoleklasser, och fritidsverksamhet.

Samordnartjänsten är på halvtid och gäller till en början läsåret 2015-16.

Petter Öhnell har examen som konstvetare från Göteborgs universitet, har arbetat med bland annat konsthallen Lokstallet i Strömstad och skulpturparken på Koster. Han är uppvuxen i Strömstad och på Koster men bor nu på Björnäs i Tanums kommun.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede