Kärleksvecka i Tanumskolan

Tillsammans är temat för pågående Kärleksvecka på Tanumskolan, i år med något annorlunda upplägg jämfört med tidigare.

-Ägna all er tid denna vecka åt att se andra först, innan ni ser till era egna behov, uppmanande Fredrik Eskilsson, coach bosatt i Grebbestad och anlitad som föreläsare på Kärleksveckans första dag.

När han talade inför Tanumskolans högstadielever handlade det mycket om gruppens betydelse för såväl individens välbefinnande som prestationer:

-Hur väl du når din dröm hänger på hur väl ni stöttar och hjälper varandra i gruppen, sa han med exempel från sportens värld.

-Vad vore Marcus Hellner utan alla människor bakom honom?

Fredrik Eskilsson med eleverFörstora bilden

-Det finns inget roligare än att vara bland ungdomar. De ger så mycket energi, sa Fredrik Eskilsson (nummer två från höger), coach som föreläste för Tanums högstadieelever. Föredraget uppskattades av bland annat dessa åhörare, från vänster Nadja Akbar, Famke Kruit, Sofie Lövstrand, Julia Lavoie, Pontus Kihlstedt och Jens Wiklund.

Clown

Fredrik Eskilsson framhöll också hur viktigt det är att ta vara på människors olikheter, att det stärker gruppen och dess resultat, och att vara positivt nyfikna på varandra, inte bara sätta en etikett.

När han berättade hur ensam han kände sig i skolan, trots popularitet från roll som klassens clown, blev det helt tyst i lokalen i Bygdegården.

Föredraget engagerade publiken.

Julia Lavoie fäste sig särskilt vid uppgiften att närhet och beröring är väl så viktigt som mat för att spädbarn ska överleva.

-Att vara tillsammans är så viktigt, så livsavgörande, konstaterade Jens Wiklund.

Nya tankar

Pontus Kihlstedt trodde att det han hört skulle ge upphov till många funderingar:

-Man kommer att tänka på ett annat sätt.

-Tänka mer på omgivningen. Den som hjälper andra mår bättre själv, summerade Sofie Lövstrand.

Nyfikenhet, engagemang, tolerans och trygghet är fyra nyckelord, förkortade NETT, i Tanumskolans värdegrundsarbete. Det är ett ständigt pågående arbete som Kärleksveckan, en tradition sedan många år tillbaka, bidrar till. Sedan förra läsåret omfattar veckan inte bara högstadiet utan alla elever från trean och uppåt.

En grupp lärare samt eleverna i Trygghetsrådet hjälps åt med programmet. Detta år bryts ordinarie schema bara två dagar men på övriga tre inspireras undervisningen av elevförslag på temat kärlek.

-Eleverna får till exempel skriva dikter på svenskan och göra kärleksbakelser i hemkunskapen, berättar läraren Sara Wetterlind. 

Läraren Rolf med eleverFörstora bilden

Niorna Felix Hansson, till vänster, och
Gustav Henriksson har lärt sig uppskatta
skolans Kärleksvecka. Rolf Lindqvist är
en av lärarna bakom denna mångåriga
tradition.

Niokamp

Måndagen rymde förutom föredrag även dansuppvisningar av elevgrupper, som arbetat med musik och koreografi, zumbaträning och samarbetsövningar. Sådana hålls även senare under veckan.

Veckan avslutas på fredag, Alla Hjärtans Dag, med niokamp, disko, film och utdelning av priser efter onsdagens maskeradtävling.

Värdegrundsarbetet fortsätter. Någon form av summering planeras vid läsårets slut.

-En positiv anda, en vi-känsla, är viktig både för social samvaro och kunskapsinhämtning, påpekar läraren Camilla Eskilsson.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede