Modersmål, hemspråk

Tanums kommun håller på att utveckla modersmålsundervisningen i grundskolan och modersmålsstödet i förskolan. Det finns studiehandledare på några skolor.

Skollagen och skolförordningen stadgar att kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever i samma språkgrupp som önskar undervisning och om det finns en lämplig lärare.

Ta kontakt med rektor/förskolechef i ditt barns skola/förskola om du önskar att ditt barn får modersmålsundervisning/modersmålsstöd.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede