Redovisningar och resultat

Under denna rubrik finner du kvalitetsuppföljningar, enkätresultat i grundskolan och resultat av drogvaneundersökning i åk 9 2013,2011,2009 och 2007.

Du kan också gå till sidan Jämförelser barnomsorg och skola för jämförelser av resultat och kostnader mellan olika kommuner i benchmarkingprojektet.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede