Val av skola, anvisad plats

Det vanligaste är att barnen går i en skola nära hemmet och kommunen anvisar också plats i närmaste skola.

Eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en annan skola. Kommunen ska så långt som möjligt ta hänsyn till föräldrars önskemål. Eleven kan åka med skolskjuts till den valda skolan om det redan finns en skolskjutslinje på sträckan men ordnar inte extra skolskjutsar på grund av annat skolval.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede