Reglemente för Tanums kommuns Studiepris

Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-12, § 63.
§ 1
Tanums kommuns Studiepris syftar till att uppmärksamma och belöna särskilt goda studieresultat inom grundskolan.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av studiepriset:

  • Mottagare är den elev i kommunens grundskolor som har det högsta meritvärdet i slutbetyget i årskurs 9.

Om flera elever har samma meritvärde skall priset gå till den elev som sammantaget under högstadietiden har haft högst meritvärde.

§ 3
Studiepriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr per mottagare eller av en minnessak med motsvarande värde, vilket ansvarig nämnd/enhet beslutar om inför varje års utdelande.

§ 4
Ansvaret för studieprisets utdelande åvilar barn- och utbildningsnämnden.

§ 5
Studiepriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede