Studiepris

Milo Källgren

Studiepriset 2017

Studiepriset går till Milo Källgren som var den elev i årskurs 9 som nådde bäst studieresultat i Tanums kommuns skolor våren 2017. Milo gick i Hamburgsundsskolan och går nu på gymnasiet i Uddevalla, estetiska programmet. .............................................................................
Under 2011 beslutade barn- och utbildningsnämnden om utdelning av ett nytt pris.

Det är ett studiepris som ska gå till den elev i ommunens grundskolor som har det högsta meritvärdet i slutbetyget i årskurs 9. Om fler elever har samma meritvärde ska priset gå till den elev som sammantaget under högstadietiden har haft högst meritvärde.

Den elev som mottar studiepriset får 6 000 kronor eller en minnessak med motsvarande värde.

Studiepriset är, till skillnad från andra kommunala priser, inte ett pris där allmänheten kan nominera mottagare.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede