Skolbibliotek

""Förstora bilden

Skolbiblioteket är en resurs i grundskolans undervisning och finns till för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Skolbiblioteket arbetar läsfrämjande för att öka läslusten och vill uppmuntra elever att själva söka kunskap och information.

I Tanums kommun har alla elever i grundskolan tillgång till det gemensamma digitala skolbiblioteket. De lokala skolbiblioteken runt om i kommunen utgår ifrån varje skolas förutsättningar när det gäller lokaler samt utbud av fysiska böcker.

Digitalt skolbibliotek

Det digitala skolbiblioteket WeLib nås via webbadress https://tanum.welib.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där alla digitala och fysiska resurser är samlade och sökbara. I WeLib kan man söka efter vilka fysiska böcker som finns på skolorna samt få tillgång till e-böcker och ljudböcker. Man kan också få boktips och hitta intressanta webbsidor kopplade till lärande och läsning.

Nära samarbete med folkbiblioteket

Skolbiblioteket har ett nära samarbete med folkbiblioteket som stöttar skolorna med läsfrämjande insatser som pedagoger kan ta del av.

Frågor

Om du vill veta mer om skolbiblioteket eller har frågor är du välkommen att kontakta skolbibliotekssamordnare, Anneli Stenberg.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede