Stäng meddelande

Föräldrasamverkan

Alla skolor strävar efter en ökad föräldrasamverkan, formellt och informellt. En del skolor har aktiva föräldraråd, på andra har det varit svårare att få föräldrar att engagera sig i ett formellt sammanhang.

Genom webbplattformen Unikum, ökar föräldrars möjlighet till insyn. De kan följa barnets utveckling och kommunicera med skolan via webben.  Unikum nås via Tanumsporten.

Läs mer i kommunens kvalitetsuppföljning, skolornas kvalitetsredovisningar och i Skol- och verksamhetsplanen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede