Tanumskolan

Tanumskolan

Adress: Tanumskolan, 457 82 Tanumshede

Tillförordnad rektor: Jenni Segelskär Ahlström(7-9)
Tel: 0525- 182 15
Måndag-fredag: 08.00-16.30

Rektor: Marie Enstedt (F-6)
Tel: 0525-183 91
Måndag-fredag, 08.00-16.30

Rektor fritidshemmet:
Marie Enstedt 
Tel: 0525-183 91
Måndag-fredag: 08.00-16.30

Administratör: Nina Karlsson
0525-183 93
Måndag-torsdag, 07.30-16.00

Skolsköterska: 
Åk F-6 samt grundsärskolan: Sofie Jidetoft Thoresson, 0525-183 43
Mottagning måndagar till torsdagar

Åk 7-9: Monica Kjellstorp
Tel: 0525-182 02
Mottagning måndagar till onsdagar

När du behöver frånvaroanmäla ditt barn kan du använda något av följande tre sätt:

  • Använda mobilappen Skola 24. Anmälan kan göras upp till fem dagar och även del av dag.
  • Logga in på webben på tanum.skola24.se
  • Ring 0515-777 107 och slå in barnets personnummer. Anmälan före 12.00 kommer på aktuell dag.

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger. Chef: Annika Vilhelmsson tel: 0525-181 93

Tanumskolan är en F-9 skola med två enheter och skolan har ca 520 elever.  
Upptagningsområdet för årskurs 7-9 är Tanumskolan, Grebbestadskolan, Lurs skola, Resö skola och Backa skola.

På skolan finns även fritidshem och särskoleklass.

Tanumskolan, som ligger i närheten av Tanums Världsarv, har genom årens lopp haft nära samarbete med Vitlycke museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och Bronsåldersbyn.

Ordningsregler Tanumskolan årskurs F-6 Pdf, 652.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 652.5 kB)
Ordningsregler Tanumskolan årskurs 7-9 Pdf, 111.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111.1 kB)

Plan mot kränkande behandling Tanumskolan F-6 Pdf, 651 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 651 kB)
Plan mot kränkande behandling Tanumskolan 7-9 Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 336.6 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!