Tanumskolan

Tanumskolan

Adress: Tanumskolan, 457 82 Tanumshede

Rektor: Mattias Larsson (7-9)
Tel: 0525- 183 95

Tillförordnad rektor: Jenni Segelskär Ahlström (7-9)
Tel: 0525-182 15 
Måndag-fredag: 08.00-16.30

Rektor: Ulla Elowson (F-6)
Tel: 0525-183 91
Måndag-fredag, 08.00-16.30

Tillförordnad rektor fritidshemmet:
Jenni Segelskär Ahlström
Tel: 0525-182 15
Måndag-fredag: 08.00-16.30

Administratör: Nina Karlsson
0525-183 93
Måndag-torsdag, 07.30-16.00

Skolsköterska: 
Åk F-6 samt grundsärskolan: Sofie Jidetoft Thoresson, 0525-183 43
Mottagning måndagar till torsdagar

Åk 7-9: Monica Kjellstorp
Tel: 0525-182 02
Mottagning måndagar till onsdagar

När du behöver frånvaroanmäla ditt barn kan du använda något av följande tre sätt:

  • Använda mobilappen Skola 24. Anmälan kan göras upp till fem dagar och även del av dag.
  • Logga in på webben på tanum.skola24.se
  • Ring 0515-777 107 och slå in barnets personnummer. Anmälan före 12.00 kommer på aktuell dag.

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger. Chef: Annika Vilhelmsson tel: 0525-181 93

Tanumskolan är en F-9 skola med två enheter och skolan har ca 520 elever.  
Upptagningsområdet för årskurs 7-9 är Tanumskolan, Grebbestadskolan, Lurs skola, Resö skola och Backa skola.

På skolan finns även fritidshem och särskoleklass.

Tanumskolan, som ligger i närheten av Tanums Världsarv, har genom årens lopp haft nära samarbete med Vitlycke museum länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch Bronsåldersbyn.

Ordningsregler Tanumskolan 2019/2020PDF (pdf, 111.2 kB)

Plan mot kränkande behandling F-6PDF (pdf, 531.1 kB)

Plan mot kränkande behandling Tanumskolan 7-9PDF (pdf, 230 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!