Skolornas inriktning

Backa skola

Backa skola F-6
Backa skola arbetar med den lärande miljön, vilket innebär att utveckla arbetsmetoder som gynnar elevens lärande.

Backa skolas helhetsidé är att vi ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, där den stimulerande skolgården och biblioteket utgör en viktig del i vårt gemensamma lärande.

Lurs skola

Lurs skola F-6
Lurs skola är en liten skola mitt i byn med åldersintegrerade klasser.
Skolan lägger stor vikt vid utevistelse genom dagliga promenader i åk F-3. Åk 4-6 har rörelse, jogging och arbetet i naturen vid skolans eget vindskydd som ett roligt och lärorikt komplement till arbetet i klassrummet.

Tanumskolan

Tanumskolan F-9
Tanumskolan, som ligger i närheten av Tanums Världsarv, har genom årens lopp haft nära samarbete med Vitlycke museum och Bronsåldersbyn.
Åk 4-6 lägger stor vikt vid utevistelse och fyskisk aktivitet.

Grebbestadskolan

Grebbestadskolan F-6
Vi arbetar med tidiga förebyggande insatser och tror på individens egen vilja att lyckas.
Skolans elever arbetar också förebyggande och mot positiva mål, detta syns i kamratstödjarnas och elevrådens olika uppdrag.

Fjällbacka skola

Fjällbacka skola F-5

På Fjällbacka skola vill vi

  • att alla ska känna stolthet och glädje över sin skola,
  • att vi med artighet och omtanke tar hand om varandra,
  • att med drama och bildframställning ta vara på olika uttrycksmöjligheter,
  • profilera oss genom mycket musik- och naturlektioner.

Hamburgsundskolan

Hamburgsundskolan F-9
Aktiviteter med anknytning till friluftsliv och kultur är tydliga på skolan i alla årskurser som t ex

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor
  • fjällvandring i år 9
  • ett flertal musikaliska evenemang varje läsår.

Rabbalshede skola

Rabbalshede skola F-5
skolan arbetar bl a med

  • uteverksamhet i åldersblandade grupper
  • att verka för ett aktivt föräldraengagemang i skolan.

Sjöstjärneskolan

Sjöstjärneskolan F-6
Skolan är en föräldradriven friskola.
Undervisningen på Sjöstjärneskolan är temabaserad. Mycket av undervisningen i skolan och aktiviteterna i fritidsverksamheten sker i och med hjälp av närmiljön här på Resö, t ex havet och faunan. Vi ser natur, hav, småskalighet och engagerade föräldrar som en tillgång i verksamheten

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede