Rabbalshede skola och barnomsorg

Rabbalshede skola
Liten karta

Rabbalshede skola

Adress: Rabbalshede skola, Riksvägen 7 457 55 Rabbalshede
Tel: 0525-184 30

Rektor: Ulrika Larsson, 0525-184 50

Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00

Skolsköterska: Helena Sigfeldt 0525-181 80
Mottagning onsdagar

För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.

Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

På Rabbalshede skola finns cirka 65 elever från förskoleklass till och med år 6. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, 2-3 och 4-5-6. I området finns också förskola, fritidshem och familjedaghem.

Föräldraföreningens ordförande: Frida Karlsson, 070-558 67 93.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!