Rabbalshede skola och barnomsorg

Rabbalshede skola
Liten karta

Rabbalshede skola

Adress: Rabbalshede skola, Riksvägen 7 457 55 Rabbalshede
Tel: 0525-184 30

Rektor: Ulrika Larsson, rektor för F-5 och fritidshemmen på Fjällbacka skola och Rabbalshede skola, 0525-184 50

Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00

Skolsköterska: Anita Ekdahl 0525-184 08, 070-608 05 62
Mottagning torsdagar 8.00-10.30

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger. Chef: Sten-Gunnar Axelsson 0525-181 93

På Rabbalshede skola finns ca 40 elever från förskoleklass till och med år 5. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, 2-3 och 4-5. I området finns också förskola, fritidshem och familjedaghem.

Föräldraföreningens ordförande: Inger Lundeflo 0524-701 70

Rabbalshede skolas likabehandlingsplanPDF (pdf, 345.6 kB)
Kvalitetsuppföljning 2016-2017Word (word, 59.4 kB)

Kvalitetsuppföljning förskola 2016-2017Word (word, 59.4 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!