Rabbalshede skola och fritidshem

Rabbalshede skolaFörstora bilden
Liten kartaFörstora bilden

Rabbalshede skola

Rektor:
Martin Svärd, 0525-184 50

Administratör:
Jeanette Wåhlberg 0525-184 00

Telefon:
Personalrum 0525-184 30
Fritidshem 0525-184 32

Frånvaroanmälan:
När du behöver frånvaroanmäla ditt barn kan du använda något av följande tre sätt:

Adress: Rabbalshede skola, Riksvägen 7 457 55 Rabbalshede

Elevhälsa:
För elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av skolsköterska, skolläkare, skolkurator, psykolog, logoped, specialpedagog
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

På Rabbalshede skola finns cirka 65 elever från förskoleklass till och med år 6. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, 2-3 och 4-5-6. I området finns också förskola, fritidshem och familjedaghem.

Föräldraföreningens ordförande: Frida Karlsson, 070-558 67 93.

Varmt välkommen till oss!