Rabbalshede skola och barnomsorg

Rabbalshede skola
Liten karta

Rabbalshede skola

Adress: Rabbalshede skola, Riksvägen 7 457 55 Rabbalshede
Tel: 0525-184 30

Rektor: Ulrika Larsson, rektor för F-5 och fritidshemmen på Fjällbacka skola och Rabbalshede skola, 0525-184 50

Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00

Skolsköterska: Helena Sigfeldt 0525-181 80
Mottagning onsdagar

För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder, och specialpedagoger.

Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

På Rabbalshede skola finns ca 40 elever från förskoleklass till och med år 5. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, 2-3 och 4-5. I området finns också förskola, fritidshem och familjedaghem.

Föräldraföreningens ordförande: Inger Lundeflo 0524-701 70

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!