Lurs skola

Lurs skola
Liten karta

Lur skola och fritidshem

Telefon personalrum 0525-185 80
Telefon sjukanmälan: 0515-777 107

Besöksadress: Backsippevägen, Lur

Postadress: Tanums kommun, Barn- och utbildningskontoret, Lurs skola, 457 82 Tanumshede

RektorCamilla Arvidsson 0525-180 51

Administratör: Marie Landgren 0525-182 50

Skolsköterska: Berit Markman, 0525-183 49
Mottagning måndagar

Fritidshemmet 0525-185 81

Barn- och elevhälsan
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn-och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Lurs skola är en liten skola mitt i byn med cirka 45 elever i  F-1, 2-3 och 4-5-6. Fritidshemmet har cirka 25 elever.

Fritidshemmet erbjuder plats till alla i behov av skolbarnomsorg, det är öppet mellan 6.30-17.30. Fritidshemmets aktiviteter inriktas på rörelse inomhus, utomhus, i skogen och på ängarna.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!