Hamburgsund, skola och förskola

Hamburgsundskolan
Liten karta

Hamburgsundskolan

Adress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Rektor: Sven-Eric Olsson 0525-18451

Biträdande rektor F-5 och fritidshem: Marie Enstedt
0525-184 09

Förskolechef: Monica Rosenhoff 0525-184 03


Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00
Fax: 0525-340 40

Skolsköterska: Anita Ekdahl 0525-184 08, 070-608 05 62
Mottagning; måndagar 8.00-16.30, tisdagar 8.00-16.30, onsdagar 8.00-16.30, fredagar 8.00-14.00

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger.
Chef: Sten-Gunnar Axelsson 0525-18193

På Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan ca 300 elever varav ca 120 i år 7-9. För eleverna i åk 1-6 finns fritidshem.

Aktiviteter med anknytning till friluftsliv och kultur är tydliga på skolan i alla årskurser som t ex

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor
  • fjällvandring i år 9
  • ett flertal musikaliska evenemang varje läsår.

KvalitetsuppföljningWord (word, 40.4 kB) 6-9 2016-2017

Kvaltietsuppföljning F-6, Fritidshem 2016-2017Word (word, 87.5 kB)

Hamburgsundskolans likabehandlingsplanPDF (pdf, 345.6 kB)

Rektorsområdet har barnomsorg på flera platser:

Hogane förskola tel. 0523-532 19. Hogane ligger 7 km söder om Hamburgsund. Inriktningen är natur och uteverksamhet. Förskolan har ca 20 barn 1-5 år.

Hornbore förskola tel. 0525-184 14, 184 15 eller 184 17. Naturförskolan är belägen i Hornbore by, en vikingaby, ca 2 km söder om Hamburgsund. Barnen vistas utomhus större delen av dagen fem dagar per vecka. Förskolan har ca 25 barn fördelade på två grupper 1-3 år och 3-5.

Lisabackens förskola tel. 0525-341 92 Inriktning mot språk, kommunikation och matematik. Förskolan har ca 35 barn 1-5 år fördelade på två grupper.

Familjedaghem
I området finns två dagbarnvårdare.

Kvalitetsuppföljning 2016-2017Förskolor.Word (word, 56.5 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!