Hamburgsund, skola och förskola

Hamburgsundskolan
Liten karta

Hamburgsundskolan

Adress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Rektor: Sven-Eric Olsson 0525-184 51

Biträdande rektor F-5 och fritidshem: Marie Enstedt
0525-184 09

Förskolechef: Monica Rosenhoff 0525-184 03


Administratör: Jeanette Wåhlberg 0525-184 00
Fax: 0525-340 40

Skolsköterska: Anita Ekdahl 0525-184 08
Mottagning måndagar till torsdagar

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger.
Chef: Sten-Gunnar Axelsson 0525-181 93

På Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan cirka 300 elever varav cirka 120 i år 7-9. För eleverna i åk 1-6 finns fritidshem.

Aktiviteter med anknytning till friluftsliv och kultur är tydliga på skolan i alla årskurser som till exempel

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor
  • fjällvandring i år 9
  • ett flertal musikaliska evenemang varje läsår.

Kvalitetsuppföljning för skolan

Ordningsregler 2018/2019PDF (pdf, 405.7 kB)

Dokumentation diskrimineringslagen 2018/2019PDF (pdf, 820.9 kB)

Plan mot kränkande behandling 2018/2019PDF (pdf, 536.2 kB)

Rektorsområdet har barnomsorg på flera platser:

Hogane förskola telefon 0523-532 19. Hogane ligger 7 kilometer söder om Hamburgsund. Inriktningen är natur och uteverksamhet. Förskolan har cirka 20 barn 1-5 år.

Hornbore förskola telefon 0525-184 14, 184 15 eller 184 17. Naturförskolan är belägen i Hornbore by, en vikingaby, cirka 2 kilometer söder om Hamburgsund. Barnen vistas utomhus större delen av dagen fem dagar per vecka. Förskolan har cirka 25 barn fördelade på två grupper 1-3 år och 3-5.

Lisabackens förskola telefon 0525-341 92 Inriktning mot språk, kommunikation och matematik. Förskolan har cirka 35 barn 1-5 år fördelade på två grupper.

Familjedaghem
I området finns två dagbarnvårdare.

Kvalitetsuppföljning förskolorna

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!